1 2 3 4

Valodu mēnesī

19.03.2019

Februārī latviešu dzejniecei romantiķei Austrai Skujiņai tika atzīmēta dzimšanas diena. Dzejniece no dzīves aizgāja tikai 23 gadus veca, atstājot mīlas stāstu skumjus dzejoļus. 11.ab klases skolēnu grupa skolotājas Ingrīdas Stopiņas vadībā bija sagatavojuši ļoti interesantu dzejas stundu par A.Skujiņas dzīvi un daiļradi.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Stopiņa

2019.gada februārī 12.a klases skolēni Alīna Jevsejeva, Līna Kuzmina un Ņikita Sļusars sagatavoja un novadīja stundu latviešu literatūrā par latviešu tautas dzejnieka, atdzejotāja un tulkotāja Klāva Elsberga dzīvi un literāro darbu. Stunda tika novadīta valodu mēneša ietvaros.

Klāvs Elsbergs dzimis 1959. gadā un miris 1987.gadā. Šajā gadā dzejniekam būtu 60 gadu jubileja.

Stundā saviem klases biedriem skolēni stāstīja un prezentēja dzejnieka dzīves faktus, analizēja autora dzejoļus. Skanēja arī dziesmas ar autora sarakstītajiem dzejoļiem.

Gan skolēni, gan skolotāja guva baudu no šīs stundas.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Alla Jurika

Harija Potera pasaku vakars

19.03.2019

Pēdējā ziemas dienā, 28. februārī, 5. klašu skolēni un viņu klases audzinātāji kļuva par lieciniekiem un dalībniekiem patiešām brīnumainam notikumam -  “Bibliotēkas naktij”, kura mūsu skolā ir kļuvusi nu jau par tradīciju. Tā tika veltīta noslēpumainākajam un vienlaikus visu iemīļotajam varonim Harijam Poteram. Svētkos vēlējās piedalīties daudz dalībnieku-gan skolēni, gan skolotāji. Viņi bija tie, kuri radīja brīnumaino un noslēpumaino atmosfēru skolā, pārģērbās savu iemīļoto varoņu tērpos: te varēja satikt Hermioni Grendžeri, Ronu Vīzliju, pat rauduli Mirtlu.

Кatrs varēja uziet uz 9 ¾ platformas un  iziet cauri  burvju sienai , noskatīties fragmentus no iemīļotās filmas un pat iepazīties ar īstu burvi  Vladislavu Šavlovski, kurš kārtējo reizi bija atbraucis ciemos pie bērniem un rādīja neticamus brīnumus. Pie mums atlidoja ļaunais  Dementors ar savu svītu.Viņi uzturēja pasakaino svētku gaisotni. Tālāk sākās pats interesantākais– bija nepieciešams tikt galā ar 6 uzdevumiem, kurus sagatavoja Hogvardas profesori un iedzīvotāji. Viņu lomās meistarīgi iejutās mūsu vidusskolēni. Pavisam pasākumā piedalījās 45 dalībnieki, kuri tika sadalīti  meklētāju vienībās, kuras kopā ar saviem vadītājiem –skolotājiem - Aurēliju Strodi, Irinu Маrtiņenко, Jolantu Suprijanoviču, Anželiku Titovu, Žannu Zeikati , Jekaterinu Barčuku un  Ingu Ткаčеnко – devās zelta snitča meklējumos. Daudz dažādu interesantu uzdevumu bija jāveic ceļotājiem, Hovarda mācekļiem: Noslēpumu istabā jāatrod Dobija zeķes, Olgas Mitčenko zīlēšanas salonā jāuzzina savs liktenis, uz slotas kātiem jātiek cauri Aizliegtajam mežam, jāpalīdz profesoram un Natālijai Narižnai zāļu vārīšanā, kā arī jāpagatavo burvju pīrāgs kulinārijas profesores Kātiņas (Kristīnes Dargeles) uzraudzībā.

 

Paldies skolotājiem un vecāko klašu skolēniem, kuri palīdzēja pārvērst sapni īstenībā!

Izsakām pateicību vidusskolēniem, bez kuru palīdzības  nebūtu šo jauko svētku: Anastasijai Aņikinai, Valērijai Veselovai, Kirilam Gončarovam, Annai Griščenko, Veronikai Grozai, Oksanai Jermakai, Anastasijai Iļjinai, Darjai Kļujevai, Pāvelam Koreņkovam, Jelizavetei Lukovņikovai, Valērijai Makovičai, Alīnai Migaļegai, Bogdanam Mlokitam, Jekaterinai Naucevičai, Violetai Ostapčukai, Ramonai Papsuevičai, Oļesjai Sergejevai, Jekaterinai Siņickai, Jekaterinai Suprijanovičai, Jeļizavetai Fiļimonovai, Ļevam Hakelam, Anastasijai Cepurītei.

Pasākuma veidotāji:

                                     Irina Маrtiņenко, Jolanta Suprijanoviča, Jekaterina Barčuka

Turpinām iepazīt Latvijas kultūrvēsturiskās vietas.

15.03.2019

Mūsu skolā ir iedibināta jauna tradīcija: brīvlaikā pedagogi kolektīvi dodas apmeklēt kādu no Latvijas apdzīvotām vietām, kurā atrodas muiža vai pils. Ja rudenī tā bija Mālpils, tad tagad ceļš veda uz Krustpili.

Pēc iepazīšanās ar Jēkabpili notika meistarklase Krustpils pilī - ziepju pagatavošana izrādījās visnotaļ izzinošs un aizraujošs process. Pēc tam bija iespēja aplūkot vairākas pils telpas, vienlaikus klausoties gides stāstījumu par  Jēkabpils un Krustpils vēsturi, par novada attīstību un ievērojamiem cilvēkiem.  Atceļā uz Rīgu jau tika spriests, uz kurieni varētu būt nākamie braucieni.

Paldies visiem kolēģiem izrādīto interesi!

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā 

Aurēlija Strode

Pateicība

11.03.2019

 Rīgas 71. vidusskolas 7.-9. klašu  skolēnu komandai, kura 2019. gada 16. janvārī piedalījās erudīcijas konkursā angļu valodā MTC-Meridian Trivia Competition un saņēma pateicību. Skolotāja- V.Potapenko.  Pateicība

11.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam, kurš 2019. gada 1. februārī piedalījās Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē un ieguva 2. Vietu. Skolotāja- S.Tarvida. 2019. gada 5.februārī piedalījās ķīmijas olimpiādē un ieguva 3.vietu. Skolotājs-R.Višs. 2018. gada 29.novembrī piedalījās bioloģijas olimpiādē un ieguva 3.vietu. Skolotāja-M.Akopjana.

9.a klases skolniekam Mihailam Ruhļam, kurš 2019. gada 28. Februārī piedalījās  Latvijas 32. informātikas olimpiādes III posma sacensībās - Valsts olimpiādē un saņēma atzinību.

8.a klases skolniecei Glorijai Andersonei-Jēkabsonei, kura 2018. gada 19. oktobrī piedalījās 35. Latviešu valodas olimpiādē 7.-8. Klasēm un ieguva 2. Vietu. Skolotāja-A.Jurika

Rīgas 71.vdusskolas  skolēniem Danielam Ņikiforovam, Artjomam Meleško un Leonardam Koļcovam, kuri 2019. gada 2. martā piedalījās Latvijas čempionātā Boccio 1.grupā, kur startē bērni no 8-15 gadiem ar dažādiem kustību traucējumiem .Tika izcīnīta 1.vieta un kauss. Skolotāja-I.Ondzule

Sveicam glītrakstīšanas konkursa uzvarētājus!

11.03.2019

1.VIETA: RAMONA PAPSUJEVIČA 8.A, SILIŅA JŪLIJA 5.A

2.VIETA: MOČALOVA ALĪNA 8.A, ASTAŠONOKA VALĒRIJA 8.A

3.VIETA: SADIKOVA VASILISA 9.B, VORONKO VERONIKA 7.B, IVANICKIS PĀVELS 7.A

Balvā izcilas un teicamas atzīmes!

Latviešu valodas MK

“Tev, mana labā!”

11.03.2019

8. martā, Starptautiskajā sieviešu dienā, mūsu skolas abu korpusu vestibilu informatīvajos ekrānos varēja izsekot šīs atzīmējamās dienas vēsturei, kā arī – baudīt skaistus apsveikuma skatus un lasīt jaukus novēlējumus meitenēm un sievietēm. Garajā starpbrīdī apsveikuma runu teica skolēnu pašpārvaldes prezidents Andrejs Skačkovs.

Pēcpusdienā notika koncerts, kurā dziedāja sākumskolas koris (vadītāja L.Stramkale) un 5. - 12. klašu meiteņu ansamblis (vadītāja T.Sidorenko). Visus klātesošos aizkustināja 12. klases (audzinātāja N.Kuzmina) skolēnu izspēlētā performance par dzīvi, teātri un vēlreiz par dzīvi. Vairākas skolotājas runāja dzeju par sievietes sūtību un misiju, bet 6.b klases skolnieks Vsevolods visus iepriecināja ar skaistu klavierspēli. Deju grupas VICTORIA DANCE (vadītāja V.Železņaka) meitenes bija sagatavojušas dinamisku deju, savukārt trīs 6.klases skolēni -- parūpējušies par “garšīgo” viktorīnu.

Pasākuma beigās sirsnīgus vārdus teica skolas direktors Andrejs Rižikovs, un pēc tam sākās “tulpju uznāciens”, kas priecēja ikvienu zālē esošo skolotāju un skolnieci.

Paldies pasākuma vadītājiem Vladislavam un Fēliksam! 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā Aurēlija Strode

“Zem skolas 45 gadu jubilejas zīmes”.

05.03.2019

Tā mēs atgriežamies

Tā mēs pārnākam

Kā stārķi nāk mājās

Atpakaļ to pašu ceļu,

Pa kuru projām gājām.

Mēs atgriežamies

Kā stārķi nāk mājās.

 

2019. gada 2. februārī mūsu skolā notika jauks pasākums - absolventu salidojums “Zem skolas 45 gadu jubilejas zīmes”.

 Jaukajā  pēcpusdienā tika gaidīts ikviens, kurš  Rīgas 71. vidusskolu sauc par savu. Skolas vestibilā viesus sagaidīja un reģistrēja skolā strādājošie skolotāji. Pēc reģistrācijas viesi laipni tika aicināti doties uz aktu zāli.  Svinīgo pasākumu vadīja direktora vietniece audzināšanas jomā Aurēlija Strode un 12. klases skolnieks Artjoms Daškevičs . Svinīgā pasākuma ievaddaļā tika godināts skolas karogs.  Zālē notika neliels ieskats skolas vēsturē. Vadītāji nosauca pašreizējo skolas vadību, pēc tam hronoloģiskā secībā tika saukti klašu audzinātāji,  bijušie skolas direktori un direktora vietnieki. Konkrētā gada absolventus lūdza zālē atsaukties. Ekrānā tika demonstrēti skolas notikumi hronoloģiskā secībā. Absolventus sveica skolas direktors Andrejs Rižikovs, pēc tam vārds tika dots mūsu pirmklasniekiem. Atskanēja skolas zvans, kurš atsauca atmiņā skolas laiku un aicināja doties uz stundu. Absolventiem bija iespēja ielūkoties skolas galvenajos pasākumos - Zinību dienā, Skolotāju dienā, valsts dzimšanas dienas svinībās, Ziemassvētku karnevālā,  kā arī redzēt uzstājamies labākos skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus. Salidojumā skanēja silti vārdi skolai un  video sveicieni no bijušajiem absolventiem. Bija iespēja satikt un apsveikt savus mīļos skolotājus.  Valdīja sirsnīga svētku atmosfēra.

Paldies visiem, kuri ieradās un radīja šo jauko svētku gaisotni. Gaidīsim jūs nākamajā salidojumā!

Skolas ZPD 2019

16.02.2019

Šajā mācību gadā mūsu skolas 11.klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: bioloģijā, informātikā, zemes un vides znātnē, vēsturē un socioloģijā. Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē.  Par labākajiem darbiem tika atzīti 3 darbi, kurus Skolas ZPD vērtēšanas komisija nolēma virzīt uz Reģionālo skolēnu zinātnisko konferenci.

Lasīt tālāk

Bildes

Skolas ZPD komisijas priekšsēdētāja
Jeļena Šalkovska

Valentīna dienas izklaides.

15.02.2019

Kā ik gadus, arī šoreiz, Valentīna diena bija piesātināta ar pasākumiem un pozitīvām emocijām. 

Garajos starpbrīžos darbojās Valentīna dienas pasts, kuram bija liela popularitāte. 1. stāva vestibilā notika “Mazā diskotēka” - tās laikā 8.b klases skolēni sveica visus klātesošos.

Pēcpusdienā skolēnu padome bija sarīkojusi kino vakaru. Vispirms multiplikācijas filmu brīvā atmosfērā, sēžot uz līdzi atnestiem paklājiņiem un spilveniem, noskatījās  5.-7.klašu skolēni, bet vakarā uz kinoseansu pulcējās vidusskolēni.

Visi aptaujātie skolēni šo pasākumu vērtēja kā ļoti labu.

Hipersaite ar fotoalbumu

Skolas direktora vietniece
izglītības (audzināšanas) jomā A.Strode

Goldbird.lv