1 2 3 4

Apsveicam mūsu 9.klašu absolventus!

15.06.2018

Apsveicam mūsu 9.klašu absolventus un gaidīsim jau pirmdien 2018.gada 18.jūnija no plkst. 9.00 līdz 14.00! 

Izglītības programmas:

1.  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021).

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021).

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību, kā arī gada un eksāmenu atzīmju izraksts. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēnu iesniegumu, kā arī atzīmju izraksta vidējās atzīmes konkursā.

Skolas administrācija

12.06.2018

Apliecību par pamatizglītību svinīga izsniegšana

15. jūnijā plkst. 14.00

 

Atestātu svinīga izsniegšana

29. jūnijā plkst. 15.00

Skolas administrācija 

2017./2018.mācību gada teicamnieki

12.06.2018

Mūsu sveiciens skolēniem, kuri mācību gadu pabeidza ar teicamiem rezultātiem:

Glorijai Jākobsonei-Andersonei        – 7.a kl.,

Timofejam Maksimovam                     – 5.a kl.,

Jūlijai Kondratjevai                              9.a kl.,

Līnai Kuzminai                                     – 11.a kl.,

Danielai Protasevičai                           – 9.a kl.,

Denisam Artemjevam                           – 12.a kl.,

Svetlanai Aleksandrovai                      – 11.a kl.,

Kirilam Gončarovam                            – 10.a kl.,

Artūram Belousam                               – 8.b kl.

Publicēts atbilstoši FPDAL un GDPR

Skolas administrācija un jūsu skolotāji.

1.klašu izglītojamo saraksts 2018./2019.m.g.

22.05.2018

Rīgas 71.vidusskoas 1.klašu izglītojamo saraksts 2018./2019.m.g.

Vides pētnieku konkurss LU DAC

16.05.2018

12. maijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņkalnā notika ikgadējais jauno vides pētnieku konkurss, kurā piedalījās jaunieši un jaunietes no visas Latvijas. Kopumā tika prezentēti 17 zinātniski pētnieciskie darbi, veltīti apkārtējai videi un ūdenim. Konkursā piedalījās arī mūsu skolas pārstāvji - Anna Luīze Kovaļova no 10. klases. Darba vadītāja - bioloģijas skolotāja Margarita Akopjana. Īpaši patīkami ir tas, ka Anna saņēma pateicību par paveikto darbu. Paldies mūsu dalībniekiem, Annai un Margaritai Akopjanai par aktivitāti un ieinteresētību!

Labo darbu festivāls

16.05.2018

Rīgas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi tiek aicināti dalīties ar veiktajiem labajiem darbiem un līdz 28. maijam pieteikt savu iestādi Labo darbu festivālam.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu 3.oktobrī organizēs Rīgas Labo darbu festivālu, kurā paralēli citām aktivitātēm tiks godināti izglītības iestāžu labie darbi.

Labo darbu iespējams pieteikt, sekojot hipersaitei:
www.ej.uz/labiedarbi2018

Labo darbu festivāla mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un atbalstīt iniciatīvas labvēlīgas vides un sadarbības veidošanā izglītības iestādēs, pašvaldībās, vietējā kopienā, kā arī aktualizēt labo darbu nozīmi un nepieciešamību sabiedrības labklājības, saliedētības un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Sīkāka informācija par dalību Labo darbu festivālos un šo pasākumu norisi atrodama pasākuma nolikumā

VISC pasākumi

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

16.05.2018

Cienījamie vecāki un bērnu aizbildni!

Informējam, ka 2018. gada 25. maijā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, tiek uzsākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nosūta skolām Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra sagatavotos dokumentu paraugus, ar kuru bērna likumiskajam pārstāvim/ pilngadīgajai personai ir nepieciešams sniegt piekrišanu sava bērna/savu personas datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu iestādes organizētajās aktivitātēs un pasākumos.

Ņemot vērā, ka no 25.05.2018. ir jāsāk piemērot Vispārīgā datu aizsardzības regula, Departaments aicina izmantot DAC sagatavotos dokumentu paraugus, pielāgojot tos savas iestādes vajadzībām.

Drīzumā klases audzinātāji izdos bērna likumiskajam pārstāviem anketas.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vēstule

Skolas avīzes jaunais numurs

11.05.2018

Pavasaris….Dabas atmodas laiks, visa jaunā un interesantā rašanās….Lūk, Rīgas 71.vidusskolā arī parādījās kaut kas jauns! Jau otro reizi gaismu ieraudzīja skolas avīzes “S.P.P.” jaunākais laidiens, kurš veltīts visām māmiņām Mātes dienā. Ko var atrast jaunākajā avīzes laidienā? Interesantas intervijas ar skolotājiem un māksliniekiem, spilgtāko skolas pasākumu apskatus, mūsu skolas talantīgo skolēnu radošos darbus, konkursus ar balvām un vēl daudz pozitīvu emociju un radošuma no jaunajiem žurnālistiem. Lasiet mūs šeit, Rīgas 71. vidusskolas mājas lapas sadaļā “S.P.P.” vai skolas 1. stāva gaiteņa stendā, un dalieties ar saviem iespaidiem! Mūsu adrese: sppred.71vsk@gmail.com.

Avīzes numurs

                                                          Skolas avīzes vadītāja Jekaterina Barčuka

Mātes diena

11.05.2018

“Mamma! Pirmais vārds, svarīgākais vārds katrā liktenī...” Маmmа – tik daudz siltuma, maiguma, rūpes ir šajā vārdā. Tieši mamma ir mūsu eņģelis-sargātājs, skolotājs, palīgs un draugs visas mūsu dzīves laikā. Тik daudz gribas pateikt viņai siltus vārdus, pateikties par visu…  Lūk, kā reiz ir pavasarisun Mātes diena!  Ar ko gan māmiņas lai iepriecina? Кā pateikt paldies? Teātra studijas “Maska” dalībnieki Jolantas Suprijanovičas vadībā sagatavojuši brīnišķīgu dāvanu – dzejoļus un dziesmas, burvīgu uzstāšanos un sirsnīgu atmosfēru – tāds mūsu ciemiņiem palika prātā 11. maija vakars. Mākslas vingrotājas, dziedātāji, mūziķi parādīja savas neordinārās spējas uz mūsu skolas aktu zāles skatuves. Svētki par godu mīļajām māmiņām izdevās. Par to liels paldies gan koncerta dalībniekiem un viesiem! Sveiciens svētkos, mīļās māmiņas!

Hipersaite uz videofilmu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Eiropas diena

11.05.2018

Eiropas diena - ikkadējie miera un labklājības svētki. Tie tiek svinēti par godu tam, ka tika parakstīta Roberta Šūmana deklarācija. 1950.gada 9.maijā savā runā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans nāca klajā ar priekšlikumu izveidot neatkarīgu organizāciju – Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK). Priekšlikums bija apvienot tērauda un ogļu ieguves ražošanu Francijā Rietumu Vācijā un šīs jomas kopīga pārvaldīšana. 1951. gadā Parīzē parakstītais EOTK dibināšanas līgums lika pamatus vienotajai Eiropai.

Kopš tā laika ir pagājuši tieši 68 gadi. Tagad zem zilā karoga ar 28 zelta zvaigznēm Eiropas Savienība apvieno 28 valstis.  Mūsu valsts Latvija ir to skaitā. 9.maijs kļuvis par oficiāliem vispāratzītiem svētkiem - Eiropas dienu. Par godu šīm svinībām daudzu Eiropas pilsētu ielās tiek izkārts Eiropas Savienības karogs un attiecīgās valsts nacionālais karogs. Notiek gan oficiāli, gan izklaidējoši pasākumi.  Mūsu skola nav izņēmums. Mūsu skolas aktu zālē notika izglītojošs un tajā pašā laikā ļoti dvēselisks koncerts, kura laikā pasākuma vadītāji pastāstīja  par tās dienas vēsturi, bet mūsu skolas 9.klases talantīgās meitenesradīja mājīgu atmosfēru,  dziedot dziesmas dažādās valodās.  Skolas vestibilā bija izstādīti 5. un 6.klašu skolēnu darbi skolotājas Dianas Kosarevskas vadībā  par tēmu «Eiropas Savienības simbolika», bet izglītotības līmeņa paaugstināšanai par Eiropas Savienību katrs dalībnieks tika aicināts piedalīties erudīcijas spēlēs ar uzdevumiem. Pateicamies visiem, kuri aktīvi piedalījās šīs dienas pasākumos, bet īpaši pasākuma organizatorei mūsu skolā - bioloģijas skolotājai Margaritai Akopjanai!

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

 

Goldbird.lv