Godātie vecāki (aizbildņi)!

Ir mainīti noteikumi par uzņemšanu pirmajā klasē.

Šā gada 18. maijā sākas pirmo klašu izveides process.

No 18. līdz 24. maijam Rīgas 71. vidusskola nosūtīs vēstules vecākiem (aizbildņiem), lai paziņotu par to, ir konkrētais bērns iekļauts pretendentu iestājai mūsu skolas nākamās 1. klases izglītojamo sarakstā vai nav.

Vēstules vecākiem tiks nosūtītas elektroniski – uz vecāku (aizbildņu) elektroniskā pasta oficiālo adresi.

Pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas bērna vecākiem (aizbildņiem) no 24. maija līdz 31. maijam jāiesniedz Rīgas 71. vidusskolai adresēts iesniegums par bērna (aizbilstamā) uzņemšanu 1. klasē vai – par iepriekšējā iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegums jānosūta elektroniski ar elektronisko parakstu uz skolas e-pasta adresi r71vs@riga.lv vai jāiesniedz ar pakalpojuma “Iesniegums iestādei” starpniecību portālā www.latvija.lv, vai, iepriekš  saskaņojot ar skolas sekretāri pa tālruni Nr. 67456551, tas jāiesniedz personīgi.

No šā gada 1. līdz 4. jūnijam, pamatojoties uz iesniegumiem, kas saņemti no vecākiem, skola izveidos 2021./2022. mācību gada pirmo klašu izglītojamo sarakstu.

Šā gada 4. jūnijā, atbilstoši Rīgas 71.vidusskolas direktora rīkojumam, bērni tiks uzņemti pirmajā klasē.

4. jūnijā pirmo klašu skolēnu saraksti tiks publicēti Rīgas 71. vidusskolas mājaslapā šeit https://71vsk.lv/nakamo-1-klasu-izglitojamo-saraksti/.

Lūgums līdz 15.08.2021. iesniegt skolā medicīnas karti 026/u.

Iesnieguma veidlapa (novietojiet kursoru uz faila – nospiediet bultiņu – nospiediet Download; iesniegums ir pieejams Word formātā)

Vairāk par nākamo 1.klašu audzinātājām varat uzzināt uzspiežot uz zemāk norādītajām saitēm:

Anžella Dundure
Tatjana Kovaļenko
Irina Maslovska

Papildus informāciju var uzzināt pie skolas sekretāres pa tālruni 67456551 vai pie skolas direktora vietnieces sākumskolā:


Olga Zubčenko 67459870
ozubcenko@edu.riga.lv

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

Rīgas 71. vidusskola