Katru gadu maija vidū Rīgas 71. vidusskola sāk pirmo klašu izveides procesu.

Līdz šim laikam aicinām vecākus, kuri vēlas nākošajā mācību gadā sūtīt savus bērnus uz 71.vidusskolas pirmo klasi, uzrakstīt pretendenta iesniegumu. Iesniegums jānosūta elektroniski ar elektronisko parakstu uz skolas e-pasta adresi r71vs@riga.lv vai, iepriekš saskaņojot ar skolas sekretāri pa tālruni nr. 67456551, tas jāiesniedz personīgi. Iesniegumā vecāki norāda savu personīgo elektroniska pasta adresi.

Iesnieguma veidlapa (novietojiet kursoru uz faila – nospiediet bultiņu – nospiediet Download; iesniegums ir pieejams docx (Word) un PDF formātā)

Maija pēdējā nedēļā Rīgas 71. vidusskola nosūtīs vēstules vecākiem (aizbildņiem), lai paziņotu par to, vai konkrētais bērns ir iekļauts pretendentu iestājai mūsu skolas nākamās 1. klases izglītojamo sarakstā vai nav.

Vēstules vecākiem tiks nosūtītas elektroniski – uz vecāku (aizbildņu) norādīto elektroniska pasta adresi.

Pēc uzaicinājuma vēstules saņemšanas bērna vecākiem (aizbildņiem) maija beigām jāiesniedz Rīgas 71. vidusskolai adresēts iesniegums par bērna (aizbilstamā) uzņemšanu 1. klasē vai – par iepriekšējā iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegums jānosūta elektroniski ar elektronisko parakstu uz skolas e-pasta adresi r71vs@riga.lv vai jāiesniedz ar pakalpojuma “Iesniegums iestādei” starpniecību portālā www.latvija.lv, vai, iepriekš saskaņojot ar skolas sekretāri pa tālruni Nr. 67456551, tas jāiesniedz personīgi.

Jūnija sākumā, uz vecāku iesniegumu pamata, skola izveidos 2022./2023. mācību gada pirmo klašu izglītojamo sarakstu.

Jūnija sākumā, atbilstoši Rīgas 71.vidusskolas direktora rīkojumam, bērni tiks uzņemti pirmajā klasē.

2022.g. 6. jūnijā pirmo klašu skolēnu saraksti tiks publicēti Rīgas 71. vidusskolas mājaslapā.

Lūgums līdz 15.08.2022. iesniegt skolā medicīnas karti 026/u.

Papildus informāciju var uzzināt pie skolas sekretāres pa tālruni 67456551 vai pie skolas direktora vietnieces sākumskolā: Olga Zubčenko, t. 67459870, ozubcenko@edu.riga.lv

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

Rīgas 71. vidusskola