Nākamo pirmklasnieku vecāki!

2020./2021. mācību gada pirmo klašu skolēnu vecāku sapulce notiks šā gada 10. jūnijā pulksten 17.00 Grīvas ielā, 26.

 

 

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71.vidusskola turpina bērnu uzņemšanu 1.klasē 2020./2021. mācību gadā.
Mūsu skola 2020./2021. mācību gadā  piedāvā 1. klasēm šādas programmas:

Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.
Izglītības programmas kods 21012121.

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.
Izglītības programmas kods 21013121.

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma. 
Izglītības programmas  kods 21011121.


Uzņemšanas noteikumi 1.klasē 2020./2021.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka  iesnieguma par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kārtību.


Izmaiņas sakarā ar ārkārtējo situāciju

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, 1. klašu pretendentu vecāku iesniegumus izglītības iestāde pieņem tikai attālināti. Iesniegumus aicinām sūtīt uz iestādes e-pasta adresi: r71vs@riga.lv

Sakarā ar radušos situāciju valstī, iesniegumus par bērnu uzņemšanu 1. klasē skola pieņems arī bez droša elektroniskā paraksta

Nepieciešamības gadījumā skola ar Jums sazināsies.

Iesnieguma veidlapa (novietojiet kursoru uz faila – nospiediet bultiņu – nospiediet Download)

Informācijai

Vecāku pienākums ir no 14. aprīļa līdz 15. maijam uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē un veikt izglītības programmas izvēli vai arī informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.  Iestādē izdrukā elektroniski saņemto iesniegumu, izdara uz tā atzīmi par saņemšanas datumu, laiku, reģistrācijas numuru.

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu skolēnu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai, tad katra gada 15. maijā tiek slēgts un izskatīts 1. klašu skolēnu saraksts. 

Iestāde līdz katra gada 1. jūnijam, atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam, veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1. klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi, sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 15. maijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā.

Ja vecāki iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē iesnieguši pēc noteiktā termiņa, tad šādā gadījumā netiek ņemta vērā noteiktā prioritārā secība.


SVARĪGI!

Katru gadu jūnija sākumā tiek organizēta 1. klasē uzņemto bērnu vecāku sapulce. Konkrēts datums tiek izziņots šeit, mājaslapā, ka arī individuāli e-pastos.

1.klasēs uznemto skolēnu saraksts tiek izziņots vecāku sanāksmē.


Papildus informāciju var iegūt pie skolas sekretāres, tālr. 67456551, vai pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālr. 67459870
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no 9.00 līdz 14.30
Ceturtdienās  no 13.00 līdz 17.00


Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) līdz 01.08.2020. iesniedz medicīnisko karti 026/u


Skolēn, piesakies dalībai Skolēnu Pašpārvaldē! Mēs gaidām Tevi mūsu komandā!
Uzzināt vairāk
close-image
Rīgas 71. vidusskola