Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs


Tālrunis: +371 67467655


Direktora vietniece izglītības jomā:
Vita Solovjova


Tālrunis: +371 67473831

Direktora vietniece izglītības jomā:
Olga Lukovņikova


Tālrunis: +371 67459870

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs):
Sandra Ķēniņa


Tālrunis: +371 67456660

Direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko


Tālrunis: +371 67459870

Direktora vietniece izglītības jomā
Svetlana Ņikitina-Ivanova


Tālrunis: +371 67468198

Direktora vietniece informatikas jomā:
Irina Lukovņikova


Tālrunis: +371 67456551


Direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā: 
Mečislavs Lukša


Tālrunis: +371 67463664

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko


Tālrunis: +371 26761960

Rīgas 71. vidusskola