ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs

Tālrunis: +371 67 474 758


Direktora vietniece izglītības jomā:
Vita Solovjova

Tālrunis: +371 67 474 761

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs)
Sandra Ķēniņa

Tālrunis: +371 67 456 660

Direktora vietniece izglītības jomā
Oksana Deņisova

Tālrunis: +371 67 456 660

Direktora vietniece izglītības jomā
Tatjana Aņisimova

Tālrunis: +371 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
Svetlana Ņikitina-Ivanova

Tālrunis: +371 67 474 762

Direktora vietniece informatikas jomā:
Irina Lukovņikova

Tālrunis: +371 67 474 764

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Inga Tkačenko

Tālrunis: +371 67 474 763

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Jekaterina Barčuka

Tālrunis: +371 67 474 763


Direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā: 
Mečislavs Lukša

Tālrunis: +371 67 474 766

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko

Tālrunis: +371 26 761 960

Rīgas 71. vidusskola