Vietnē notiek tehniskie darbi, dokumenti un attēli var atspoguļoties nekorekti

Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs


Tālrunis: +371 67 467 655


Direktora vietniece izglītības jomā:
Vita Solovjova


Tālrunis: +371 67 473 831

Direktora vietniece izglītības jomā:
Olga Lukovņikova


Tālrunis: +371 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs):
Sandra Ķēniņa


Tālrunis: +371 67 456 660

Direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko


Tālrunis: +371 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
Svetlana Ņikitina-Ivanova


Tālrunis: +371 67 468 198

Direktora vietniece informatikas jomā:
Irina Lukovņikova


Tālrunis: +371 67 456 551

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Inga Tkačenko


Tālrunis: +371 67 473 831

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Jekaterina Barčuka


Tālrunis: +371 67 473 831


Direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā: 
Mečislavs Lukša


Tālrunis: +371 67 463 664

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko


Tālrunis: +371 26 761 960

Rīgas 71. vidusskola