ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

Rīgas 71. vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ. Nr 40008051378
Iļģuciema iela 6, Rīga, LV-1055
AS “SEB banka” UNLALV2X
konta Nr LV43UNLA0050018584598

Rīgas 71. vidusskola