Rīgas 71.vidusskolas kolektīvs pirms 2019./2020. m.g. uzsākšanas


Rīgas 71.vidusskolas direktors un viņa vietnieki izglītības jomā 2019./2020.m.g.


Rīgas 71.vidusskolas klašu audzinātāji  2019./2020.m.g.

Pāgājušo gadu skolotāju kolektīvi

Rīgas 71. vidusskola