Cienījamie, topošo 2022./2023. mācību gada pirmklasnieku vecāki!

Rīgas 71. vidusskola turpina bērnu uzņemšanu adaptācijas grupās 2021./2022.  mācību gadam. Aicinām to bērnu vecākus, kuri nākamajā mācību gadā mācīsies mūsu skolā 1.klasē aizpildīt iesniegumu par iekļaušanu pretendentu sarakstā

Iesnieguma veidlapa (novietojiet kursoru uz faila – nospiediet bultiņu – nospiediet Download; iesniegums ir pieejams docx (MS Word) un PDF formātā)

Iesniegumu sūtīt: r71vs@riga.lv

Adaptācijas grupās tiek aicināti tikai tie bērni, kas atnāks mācīties tieši mūsu skolā pirmajā klasē.

Nodarbības sāksies no š.g. 6. oktobra un notiks attālināti.

Adaptācijas grupu saraksti šeit

Gaidām Jūsu bērnus mūsu Rīgas 71. vidusskolā, Grīvas ielā 26 (2 korpuss)!

Uzziņas pa tālr. +371 67456551


Pēc iesnieguma saņemšanas bērns tiks iekļauts gan adaptācijas grupā, gan pretendentu sarakstā pirmājāi klasēi. 2022. gada pavasarī, bērnu (kuri mācīsies 2022./2023. gadā pirmājā klasē) vecākiem/aizbildņiem ir jāuzraksta iesniegums par uzņemšanu pirmajā klasē (iesnieguma veidlapa tiks publicēta 2022. gada pavasarī – ar nosaukumu “Iesniegums par uzņemšanu pirmajā klasē”.Rīgas 71. vidusskola