Aktuālā informācija par uzņemšanu 10. klasē tiek publicēta šājā lapā (jaunākas ziņas lapas augšpusē)


Skolēniem, kuri uzņemti Rīgas 71.vidusskolā no citām skolām, lūdzam atnest un nodot 104.kab. medicīnisko karti 026/u un potēšanas karti 063/u 21.06.2021., 22.06.2021. no 9.00 līdz 15.00 un 28.06.2021. no 9.00 līdz 16.00.

Ja ir izvēlēta cita mācību iestāde, tad lūdzam nekavējoties informēt skolu, zvanot pa tālruni 67469198!

Par brīvajām vietām 10.klasēs interesēties no 23.08.2021., zvanot pa tālruni 67468198, 26428759 vai 26171419!


Informācija par iekļaušanu pretendentu sarakstā: https://71vsk.lv/10-klases-pretendentu-dokumentu-iesniegsana-skola/


Informācija par iestājparbaudījuma norisi Rīgas 71. vidusskolā un par Covid-19 testēšanu: https://71vsk.lv/par-iestajparbaudijumiem-10-klase-un-analizu-nodosanu/


Ir saņemta papildus informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10.klasi. Ar informāciju var iepazīties riga.lv mājaslapā: Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu uz 10. klasi (riga.lv)


Iestāšanās Rīgas vidusskolās

Lai iestātos un nākamajā gadā uzsāktu mācības kādā no Rīgas skolu 10. klasēm, skolēniem būs jākārto apvienotais iestājpārbaudījums. Informācija par pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, kā arī par to norises laiku un vietu, būs pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī – skolu mājaslapās. 

Pašvaldības mērķis, organizējot apvienoto iestājpārbaudījumu, ir nodrošināt izglītojamo intereses, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāts ir pamats pretendenta dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā. 

Šogad vienots kombinēts iestājpārbaudījums tiks organizēts arī Rīgas 71. vidusskolā. Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (angļu), pretendējot uz vietu 10. klasē, notiks šā gada 10. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma norises RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī – skolu mājaslapās. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, no saraksta varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstisko iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījumu laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts. Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļa vietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī – skolu mājaslapās.

Iekšējie noteikumi: Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Nākamais vidusskolēn!


Rīgas 71. vidusskolas kolektīvs Tevi aicina turpināt vidējās izglītības ieguvi tieši mūsu skolā! Piedāvājam izlasīt klāt pievienoto Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta informatīvo rakstu un izpētīt pievienoto infografiku par uzņemšanu vidusskolās.

Uz tikšanos mūsu skolā!

Rīgas 71.vidusskolas vadības komanda un pedagogu kolektīvs

Rīgas 71. vidusskola