ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2024./2025.m.g.

Uzņemšana notiks konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumus valsts pārbaudes darbos un vidējo vērtējumu sekmju izrakstā.

Dokumentu iesniegšana (Apliecība par vispārējo pamatizglītību; sertifikāti par nokārtotiem valsts pārbaudes darbiem par vispārējo pamatizglītību; medicīnas dokumenti):

01.07.2024. 10.00 -14.00
02.07.2024. 10.00-13.00
03.07.2024. 14.00- 18.00
04.07.2024. 10.00- 15.00
05.07.2024. 10.00- 13.00

116.kab. (Iļģuciema ielā, 6)

Rezultātu paziņošana:
2024.gada 5.jūlijā
Informācija: 
Iļģuciema ielā 6, Rīga, LV-1055
Skolas sekretāre:  +371 67468198; 
Skolas direktora vietnieks:  +371 67474761 
Skolas e-pasts: r71vs@riga.lv

Informācija par mācību priekšmetu komplektiem zemāk


Aicinām mācīties mūsu vidusskolā!

Labdien, radošie, aktīvie un lieliskie 9.klašu skolēni!

Ja Jūs esat gatavi pievienoties mūsu skolai un ar atvērtu prātu, gatavību dalīties idejās un pieņemot jaunas, kopīgi paplašinātu  mūsu skolas milzīgo potenciālu, tad mēs gaidām tieši Jūs!

Jums nepieciešams izvēlēties tikai savu jomu mūsu vidusskolā!

Mācību priekšmetu komplekti

1. komplekts “Matemātika un tehnoloģijas”

Šādas zināšanas ir pieprasītas šādās nozarēs:

 • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas ( IT joma)
 • Telekomunikācija
 • Biznesa vadība 
 • Druka 
 • Statistika, socioloģija 
 • Tirdzniecība
 • Mērniecības un teritorijas plānošana
 • Banku sfēra 
 • Transporta pakalpojumu joma

Profesijas:

 • Biznesa analītiķis. 
 • Web programmēšana
 • Programmatūras izstrādātājs. 
 • Informācijas drošības speciālists. 
 • Informātikas ekonomists. 
 • Banku speciālists 
 • Inženieris
 • Kiberdrošības speciālists
 • IT projektu vadītājs
 • Gaisa / jūras kuģa kapteinis

Priekšmeti:

Mācību jomaPamatkursi
Valodas (3)Latviešu valoda I 
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda) 
 Svešvaloda (B1; vācu valoda) 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Sociālās zinības un vēsture
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā (2)Literatūra
Kultūras pamati 
Dabaszinātnes (4)Fizika I
 Ķīmija I
 Bioloģija I
 Ģeogrāfija I
Matemātika (1)Matemātika I
Tehnoloģijas (1)Programmēšana I
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma (1)Sports un veselība

Mācību jomaPadziļinātie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Svešvaloda II (C1; angļu valoda)
Matemātika (1)Matemātika II
Tehnoloģijas (1)Programmēšana II

Mācību jomaSpecializētie kursi
Valodas (1)Mazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Uzņēmējdarbības pamati
Starpdisciplinārs kurss (1)Projekta darbs
2. komplekts “Modernās tehnoloģijas un e-vide”

Šādas zināšanas ir pieprasītas šādās nozarēs:

 • Apdrošināšana
 • Loģistika
 • Politika
 • Pakalpojumu dizains
 • Mārketinga komunikācija 
 • Dizaina pakalpojumi

Profesijas:

 • Sistēmanalītiķis 
 • Finanšu analītiķis vai apdrošināšanas speciālists
 • Arhitekts
 • Dizaineris
 • Mārketinga analītiķis. 
 • Aktieris / horeogrāfs
 • Skolotājs
 • Politologs
 • Psihologs
 • Militārpersona / Policijas darbinieks

Priekšmeti:

Mācību jomaPamatkursi
Valodas (3)Latviešu valoda I
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Sociālās zinības un vēsture
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā (2)Literatūra
Kultūras pamati
Dabaszinātnes (1)Dabaszinības
Matemātika (1)Matemātika I
Tehnoloģijas (2)Programmēšana I
 Dizains un tehnoloģijas I
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma (1)Sports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
Valodas (1)Dizains un tehnoloģijas II
Matemātika (1)Svešvaloda II (C1; angļu valoda)
Tehnoloģijas (1)Programmēšana II
Mācību jomaSpecializētie kursi
Valodas (1)Mazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Digitālais mārketings
Kultūras izpratneun pašizpausmes mākslā (1)Publiskā uzstāšanās
Starpdisciplinārs kurss (1)Projekta darbs
3. komplekts “Vide. Veselība. Drošība”

Šādas zināšanas ir pieprasītas šādās nozarēs:

 • Medicīna 
 • Veterinārmedicīna 
 • Farmakoloģiskā un ķīmiskā rūpniecība 
 • Ekoloģija un vides aizsardzība.
 • Biotehnoloģija 
 • Naftas pārstrādes produktu ražošana
 • Izglītība 
 • Kreditēšana
 • Komunikācijas kultūra un multimediji
 • Sociālās labklājība

Profesijas:

 • Ārsts/ Mediķis ( dažādās medicīnas jomās )
 • Veterinārs
 • Ģenētiķis / Virusologs
 • Drošības speciālists
 • Sporta treneris
 • Dabas aizsardzības speciālists
 • Skaistumkopšanas speciālists
 • Ekologs
 • Zoologs
 • Auditors

Priekšmeti:

Mācību jomaPamatkursi
Valodas (3)Latviešu valoda I 
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā (2)Literatūra
Kultūras pamati
Dabaszinātnes (4)Fizika I
 Ķīmija I
 Bioloģija I
 Ģeogrāfija I
Matemātika (1)Matemātika I
Tehnoloģijas (1)Datorika
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma (1)Sports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
Valodas (1)Svešvaloda II (C1; angļu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Sociālās zinātnes II
Matemātika (1)Matemātika II
Mācību jomaSpecializētie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (2)Psiholoģija
Uzņēmējdarbības pamati
Valodas (1)Mazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Starpdisciplinārs kurss (1)Projekta darbs
4. komplekts “Sociālās zinātnes un komunikācija”

Šādas zināšanas ir pieprasītas šādās nozarēs:

 • Socioloģija
 • Tulkošana
 • Mārketings
 • Personāla vadības jomā
 • Transports
 • Starptautiskās organizācijas
 • Juridiskā sfēra 
 • Nekustamo īpašumu pārvaldība
 • Biznesa vadība un ekonomika
 • Finanses

Profesijas:

 • Sabiedrisko attiecību speciālists
 • Tulkotājs
 • Mediators 
 • Advokāts
 • Diplomāts
 • Žurnālists
 • Personāla vadības eksperts vai personāla atlases speciālists 
 • Speciālists valsts un pašvaldības vadībā
 • Enerģētikas speciālists
 • Skolotājs

Priekšmeti:

Mācību jomaPamatkursi
Valodas (3)Latviešu valoda I
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā (2)Literatūra
Kultūras pamati
Dabaszinātnes (1)Dabaszinības
Matemātika (1)Matemātika I
Tehnoloģijas (2)Dizains un tehnoloģijas I
 Datorika
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma (1)Sports un veselība

Mācību jomaPadziļinātie kursi
Valodas (1)Svešvaloda II (C1; angļu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Sociālās zinātnes II
Tehnoloģijas (1)Dizains un tehnoloģijas II

Mācību jomaSpecializētie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Psiholoģija
Valodas (1)Mazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību joma (1)Digitālais mārketings
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā (1)Publiskā uzstāšanās
Starpdisciplinārs kurss (1)Projekta darbs
Rīgas 71. vidusskola