ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

Skolas vēsture sākās 1973. gada septembrī.

Mūsu skola atrodas tuvu Nordeķu parkam – netālu no Buļļu un Dzirciema ielas. 20. gadsimta 60.-70. gados Iļģuciema mikrorajonu sāka intensīvi apbūvēt ar jaunām mājām. 1973. gada 1. septembrī  tika  atvērta Rīgas 71.vidusskola.

Par pirmo skolas direktori kļuva Antoņina Semjonova, filoloģe pēc izglītības, cilvēks ar bagātu darba pieredzi dažādās mācību iestādēs. Viņai izdevās radīt skolā radošu atmosfēru, kas veicināja skolas prestižu rajonā. Skola sāka apgūt fizikas matemātikas novirzienu.

1984.gadā skolu sāka vadīt Ludmila Mališeva, pēc izglītības ģeogrāfe.

80. gadu beigās par direktoru kļuva Valērijs Ambrosimovs, kurš nostrādāja šajā amatā 21 gadu. Tieši viņa darba periodā sākās visnozīmīgākās izmaiņas skolas vēsturē, kuras ļāva tai kļūt par  modernu, daudzfunkcionālu mācību iestādi.

Skola atrodas divās ēkās: 1. korpuss – Iļģuciema ielā 6 (5.-12. klases) un 2. korpuss – Grīvas ielā 26 (1.- 4.klases un Bērnu Rehabilitācijas centrs, kurš dibināts 1991.gadā).

Rekonstrukcijas rezultātā 2004. gadā skolas stadionam tika uzklāts speciāls sintētiskais segums.

2006. gadā skolā tiek atvērta jauna struktūrvienība: brīvā laika centrs „Kolumbs”, (skolas otrajā korpusā).

No 2006.gada skolā ir Ilgstoši slimojošu bērnu apmācības centrs.

Mainījās apmācības modeļi, mācību programmas, standarti.

Izmaiņas skāra arī iekšējās skolas apdares: aktu zāles renovācija, sporta zāles, bibliotēkas atjaunošana. Skolas foajē pirmajā korpusā kļuva par ”Vecrīgas stūrīti”, bet pie otrā un trešā stāva sienas piestiprināta mākslinieciski izveidota Latvijas karte.

Taču ar to skolas vēsture nebeidzas, tā turpinās…

Hronoloģija

1973 6 jūnijā izdota pavēle par Rīgas 71. vidusskolas atklāšanu. 1973.gada 1.septembris – pirmais septembris skolas vēsturē. Skolas direktore – Antoņina Semjonova.
1983 Skolai 10 gadi.
1984 Skolas direktore – Ludmila Mališeva.
1988 Par direktoru iecelts Valērijs Ambrosimovs.
1992 Rīgas 71.vidusskola apvienojas ar Вērnu Rehabilitācijas centru.
1993 Skolai 20 gadi.
Pirmo reizi sāk skanēt skolas radio pārraides.
1994 Par skolēnu panākumiem pilsētas un republikas olimpiādēs skolai piešķir ceļojošo „Mazo pūci”.
Izveidota tradīcija – svētki labākajiem skolas skolēniem „Speciālā vispārējā pavasara asambleja” – „PŪCE”.
1997 Pirmais Jaungada „Karnevāls”.
Dibināta Skolas Padome.
Pirmās desmito klašu iesvētības „Trāpi desmitniekā!”.
1998 Skola akreditēta uz 7 gadiem.
1999 Pirmā Valentīna dienas svinēšana.
Pirmā Projektu nedēļa, kuras tēma ”Mūsu skola vakar, šodien un rīt”.
2000 Pirmā labdarības akcija „Atvērtā sirds” – dāvanas rehabilitācijas centra audzēkņiem.
2002 Pirmās pirmklasnieku iesvētības.
2003 Skolai 30 gadi.
2004 Skolas bibliotēkas renovācija.
Pēc rekonstrukcijas tiek atvērts futbola stadions ar speciālu sintētisko pārklājumu.
2005 Skola akreditēta uz 6 gadiem.
Iznāk pirmais skolas avīzes izdevums „S.P.P.” (Septiņdesmit pirmā – pirmā!).
Iesākta projekta „Bērniem draudzīga skola” realizācija.
5.-9. klašu skolēnu komanda „Prāta palāta” piedalās konkursā „Kas?Kur?Kad?”.
2006 Brīvā laika centra „Kolumbs” un Ilgstoši slimojošu bērnu apmācības centra atklāšana.
2008 Skolai savs karogs, devīze „ Viribus unitus”( apvienotiem spēkiem).
KVN komandas izveidošana „7-ops”.
2010 Par skolas direktoru kļūst Andrejs Rižikovs.
2011 Skola piedalās Eiropas projektā „Kvalitatīvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” (4 mācību kabinetu renovācija un aprīkošana ar mūsdienīgām iekārtām). Kā arī ir svarīgs, priecīgs notikums! Skolu akreditē uz 6 gadiem! 
2012 skolā  veic starptautisku projektu “FOTO YOUTH”.
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās notiek energoefektivitātes pasākumi, kuros piedalās arī Rīgas 71. vidusskola. 
Skolas 1. korpusā 4 kabinetos realizē dabaszinātņu projektu, tiek veikts remonts, kura rezultātā uzstāda interaktīvās tāfeles.
2013 Skola ar plašu pasākumu atzīmē 40 gadu jubileju, par ko prieks gan skolotājiem, gan darbiniekiem, gan skolēniem un absolventiem.
Kā katru gadu, mākslinieks Vjačeslavs Telešs rīko savu audzēkņu  darbu izstādi “Mākslas dienas Nordeķu parkā”.
Skolā turpinās starptautiskais projekts “FOTO YOUTH”.
Interesants pasākums projektam “Vesels rīdzinieks – vesela Rīga” skolotājas Aurēlijas Strodes vadībā skolas stadionā norit 13. maijā, kurā piedalās vairākas rajona skolas.
Lielu gandarījumu skolai sniedz ERAF projekts “Rīgas pilsētas vispārējo skolu informatizācija”, kad katrā kabinetā skolotājam tiek piešķirts dators, lai varētu strādāt  “E-klasē”.
2014 Īpaši izceļas mūsu skolēni Raufs Guseinovs (12.a klase), kurš iegūst “Zelta stipendiju”, bet Daņila Jarmonovs (4.a klase) iegūst 2. vietu Latvijā matemātikas olimpiādē “Meridiāns”.
Savu darbību Jolantas Suprijanovičas un Ineses Palmas vadībā uzsāk starptautiskais projekts sadarbībā ar Vāciju “All together now!”. Projekta mērķis – parādīt, kā bērni ar speciālām vajadzībām iekļaujas sabiedrībā. Savu pirmo etapu projekts noslēdz ar iespaidīgu izrādi kultūras centrā “Ilga”.
Mūsu dejotāji uzvar konkursā “Magic Pie”.
2015 No šī gada skolā varam uztvert Wi-Fi.
Lai skolēni varētu bez bailēm mācīties, tiek ierīkota ugunsdzēsības signalizācija.
Turpinās starptautiskais projekts sadarbībā ar Vāciju “All together now!”
2016 Skolotāju Ingas Tkačenko un Natālijas Pīgožnes vadībā  tiek realizēts otrs starptautiskais projekts sadarbībā ar Lietuvu un Dāniju “NordPlus Junior. Nordic Dreams”. Projekts izskata 3 dažādas tēmas: “Tīra Baltijas jūra”, Laimīga jauniešu nākotne”, “Kultūrmantojuma saglabāšana”.
Šajā gadā skola no Rīgas satiksmes iegūst  autobusu “Ikarus”, par ko liels prieks bērniem un skolotājiem.
2017 Ar atzinību ir novērtēts mūsu darbs, jo skola atkal tiek akreditēta uz 6 gadiem.
Liels notikums skolai ir muzeja atklāšana 7. aprīlī. 
Tiek apstiprināts projekts un piešķirti līdzekļi jauniešu iniciatīvas projektam skolas apzaļumošanai “Skaista skola – skaista Latvija”.  Gan pie 1. korpusa, gan  pie 2. korpusa ir ierīkotas skaistas puķu dobes ar apstādījumiem.
Teātra studija “Maska” (Jolantas Suprijanovičas vadībā), atzīmējot Tatjanas dienu Maskavas namā, iegūst “Grand Prix” un daudzas balvas dažādās nominācijās. 
Turpinās iesāktie starptautiskie projekti. Uzsākti projekti “Eiroparlaments” un “PuMpuRS 1”.
Tiek uzsākts  ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” skolotāju Ingas Tkačenko un Natālijas Pīgožnes vadībā.
Tiek nodibināta sadarbība ar Krievijas skolu Sankt-Pēterburgā.
Turpinās skolas tradīcija jaunajiem talantiem “Iededzini sevī zvaigzni!” un ir uzņemta pirmā filma par šo pasākumu.
Skolai liels ieguvums ir jaunais žogs gar abiem korpusiem. Tagad teritorija ir nožogota un to labāk uzraudzīt.
2018 2018. ir jubileju gads. Latvijas simtgade plaši tiek atzīmēta ar daudziem projektiem un izstādēm. Notiek svinīgie pasākumi, kas veltīti Lāčplēša dienai un LR Neatkarības proklamēšanas gadadienai.
Skolai – 45 gadi. Jubileja  tiek svinēta ar dažādiem interesantiem pasākumiem, šo ciklu noslēdzot ar Absolventu salidojumu.
9. februārī ir uzsākta sadarbība ar Igaunijas  Pērnavas pilsētas skolu.
4. oktobrī muzeja pedagoģe R.Šemarova rīko prezentāciju par muzeja nozīmīgumu skolēnu audzināšanā.  Muzejs saņem dāvanu – skapi no bijušā absolventa  Timura Medvedovska.
Turpinās projekts skolotājas Margaritas Akopjanas vadībā  “Eiroparlaments” un tiek atklāta “Eiro parlamenta vēstnieku skola”. Jāakcentē, ka Margaritas Akopjanas vadībā tiek uzsākts starptautisks projekts “Crossing bridges” ar Itālijas pilsētu Ferentino.
Tēlotājmākslas pulciņa “Nordeka” interešu izglītības skolotājs Vjačeslavs Telešs ir ieguvis gada balvas laureāta nosaukumu nominācijā “Par mūža ieguldījumu interešu izglītībā”, bet vizuālās mākslas pulciņa “Dažādas vides noformēšana un dizains” interešu izglītības skolotājs Gvido Bērziņš – gada balvu nominācijā “Par ieguldījumu interešu izglītībā”. Apsveicam!
2019 2019. gads iesākās ar tradicionālajām tradīcijām:
“Labo darbu nedēļa”, “Pūcei-25”, “Pēdējais zvans”, u.c.
Skaņas pastiprinātājs no Vecāku komitejas caur atbalsta biedrību.
Vecāku komiteja Caur atbalsta biedrību uzdāvina pedagogiem skolas 45.gadu jubilejā Pūtēju orķestra koncertu Jūrmalā
Skolotāju ekskursijas uz Mālpils muižu, Krustpili, Cēsīm, maijā uz Baltkrieviju.
9.maijā tiek svinēta Eiropas diena, izstāde “2004.-2019”. Skolotājai M.Akopjanai izteikta pateicība par informatīvi izglītojošo pasākumu.
24.oktobrī godināti “Gada pedagogi-2019”: Jeļena Gulbe, Ludmila Ļipovicka, Ramona Šemarova, Olga Mitčenko, Svetlana Titova.
1.novembrī “Svētki pirmklasniekiem”.
5.novembrī Artūrs Jacenko iegūst 1.pakāpes diplomu stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”.
Mihails Smoļins iegūst 1.vietu Rīgas atklātajā bērnu un Jauniešu fotokonkursā-izstādē “Mēs dzīvojam Rīgā.” Pulciņa vadītāja Indra Bērziņa.
Interešu izglītības pulciņa BOCCIA vadītāja Inese Ondzule iegūst gada nomināciju “Par sasniegumiem interešu izglītībā”.
Projektu nedēļas “Pa gaisma ceļu” un Latvijas Valsts neatkarības pasludināšanas 101.gadadienas pasākumi.
Skola aktīvi piedalās projektā “Skolas soma”.
Rīgas 71. vidusskola