ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

Š.g. 11.aprīlī mūsu skolā tika novadīta tradicionālā “Labbūtības diena” (5.-12.kl.).

Labbūtība, labklājība, labjūtība, dzīves kvalitāte, “well-being” – lai kā arī to nosauktu, galvenais
ir tas, ka mēs visi vēlamies dzīvot pārticībā, justies harmoniski un būt laimīgi.

Visi mēs zinām, ka dažreiz emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā
cilvēks apzinās savas spējas, var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var mācīties produktīvi un
spēj dot ieguldījumu savai izaugsmei.

“Labbūtības dienas” uzdevumi: aktualizēt labbūtības un garīgās (mentālās) veselības nozīmi,
uzlabot fizisko veselību un piedāvāt iespējas skolēnu izaugsmei.

Katram skolēnam tika dota iespēja pavadīt dienu, rūpējoties par sevi un savu veselību (garīgo un
fizisko). Klašu audzinātāji un skolēni augsti novērtēja rezultātus, katrai klasei tika izveidota AS:
zīmējumi, prezentācijas, foto un video materiāli.

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola