Vietnē notiek tehniskie darbi, dokumenti un attēli var atspoguļoties nekorekti

img

Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs

Muzejs un tā ekspozīcija ir aizraujoša, ievērojamu notikumu un personību pilna pasaule! Norises laikā skolēniem tika piedāvāta iespēja uzzināt par dažādiem mākslas procesiem vēstures gaitā Latvijā un ievērojamākajiem meistardarbiem, izceļot katra perioda nozīmīgākās, izcilākās parādības un autorus, kā arī inovācijas. Mūsu 2.a un 6.c klašu skolēni bija sajūsmā! Kl. audzinātājasA.Dundure Vairāk…

Drama Festival’ 2023

Š.g. 15.aprīlī mūsu skolas 6.a klase un pedagogi Anželika Maļceva, Irīna Martiņenko, Jolanta Suprijanoviča piedalījās pasākumā Drama Festival competition among the 1.-6.forms. Un mums ir 2.vieta! Priecājamies par skolas sniegumu un izsakām pateicību gan skolēniem, gan pedagogiem! Skolas administrācija

Nakts bibliotēkā: Harijs Poters 2023

Š.g. 14.aprīlī mūsu skolā notika ļoti jauks ārpusklases pasākums, veltīts grāmatām par Hariju Poteru.  Skolēni ar lielu interesi un aizrautību piedalījās maģiskās aktivitātēs, sacensībās un guva tikai pozitīvas emocijas. Pasākuma laikā dalībnieki attīstīja prasmes veidot labas savstarpējās attiecības, mācījās uzklausīt ar cieņu un strādāt radošajās darbnīcās. Izsakām pateicību Skolēnu Pašpārvaldes Vairāk…

Labbūtības diena skolā

Š.g. 6.aprīlī mūsu skolā notika Labbūtības diena.  Labbūtība, labklājība, labjūtība, dzīves kvalitāte, “well-being” – lai kā arī to nosauktu, galvenais ir tas, ka mēs visi vēlamies dzīvot pārticībā, justies harmoniski un būt laimīgi. Dienas garumā skolēniem bija iespējas pārdomāt: Kas ir tas, kas mums ļauj labi justies? Vai labbūtību nosaka ārējie Vairāk…

CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Un tieši š.g. 5.aprīlī mūsu vidusskolēniem notika lekcija-diskusija par drošām un cieņpilnas attiecībām.  Nodarbības mērķis – veicināt jauniešu izpratni par seksuālās un Vairāk…

Dzimtene – mana vērtība

Dzīvojot multikulturālajā vidē, Latvijas sabiedrībā īpašu nozīmi iegūst piederības izjūtas veidošana valstij. Ir ļoti svarīgi gan ģimenē, gan skolā un sabiedrībā kopumā veicināt nacionālo pašapziņu, interesi par savas ģimenes, dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kultūras mantojumu. Sadarbības stundas sasniedzamie rezultāti:Apzinās atbildību un pienākumus ģimenē; Zina latviešu tautas tradīcijas; Zina Vairāk…

Cipariņu svētki

Pirmais simts ir apgūts, tāpēc 31. janvārī sākumskolā vienkopus bija sapulcējušies ap 70 otro klašu skolēnu. Tas tik bija pārsteigums!  Zālē iesteidzās izmisusi Pūcīte, kura meklēja savu māsu Pūci! Tā, noslēpusies no visu skatieniem, saldi gulēja. Pūce tika atrasta un modināta no miega, jo steidzīgi bija jāveic nepadarītie Gudrās Pūces Vairāk…

Barikādēm – 32

Stundas skolā 2023. gadā aprit 32 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību!  Arī mūsu skolotāji un skolēni ar cieņu godināja kritušo piemiņu. Tika organizētas stundas, kurās tika pārstāstīti galvenie tā laika notikumi, lai katrs izglītojamais zinātu šos vēstures faktus, kādā ceļā esam ieguvuši savas valsts Vairāk…

Labie darbi

Lai palīdzētu mūsu mazajiem draugiem, š.g. janvārī mūsu skolas audzēkņi, gan sākumskolas un IRC, gan  vidusskolēni, atsaucoties Skolēnu Pašpārvaldes labdarības aicinājumam, sagādāja dāvanas Slokas dzīvnieku patversmes  dzīvniekiem.   Būsim saudzīgi un izturēsimies atbildīgi arī pret saviem mājdzīvniekiem! Mīļš paldies visiem skolēniem par atbalstu! Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola