ⓘ Vietnē tiek veikti uzlabošanas darbi, saturs var būt nepilnīgs.

24.aprīlī mūsu skolā 11.-12.klašu skolēni kopā ar skolotājiem S.Ņikitinu-Ivanovu un J.Šalkovsku novadīja vidusskolēnu pasākumu “Mākslīgā intelekta nozīme cilvēces attīstībā”. Mērķis: veicināt diskusiju par MI izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem. Tēma ir ļoti svarīga, jo pievērš uzmanību mākslīgā intelekta nozīmei pasaules attīstībā. Šajā pasākumā skolēni varēja iepazīties ar MI pamatjēdzieniem un tā pielietojumu dažādās nozarēs. Lai gan MI ir sarežģīts un plašs temats, tas ir ļoti aktuāls un ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Tādēļ ir svarīgi, lai skolēni iepazītos ar šo jomu un saprastu tās nozīmi cilvēces attīstībā. Pēc tam sekoja praktiskā daļa, kurā skolēni tika sadalīti grupās un piedalījās MI testēšanā ar mērķi uzzināt par lietojumprogrammām un ierīcēm, kas izmanto mākslīgo intelektu. Pasākuma noslēgumā notika diskusija un atbildes uz jautājumiem, kur skolēni varēja dalīties ar savām domām un iespaidiem par mākslīgā intelekta nozīmi un iespējām ikdienā. Pasākums bija veiksmīgs, sniedzot skolēniem iespēju plašāk izprast mākslīgo intelektu un tā potenciālu cilvēces attīstībā. Skolēni bija aizrāvušies un uzņēmīgi, un viņu iesaistīšanās veicināja dzīvu un interaktīvu diskusiju.

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola