Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Tatjana Kovaļenko – sākumskolas klašu skolotāja – Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 2001. gada.  1985. gadā Tatjana Kovaļenko pabeidza Liepājas pedagoģisko institūtu un ieguva augstāko pedagoģisko izglītību pedagoģijas un sākumskolas skolotāja specialitātē. Nākamo gadu laikā skolotāja nepārtraukti paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju pedagoģiskajos kursos un semināros. 2011. gadā T.Kovaļenko pabeidza Rīgas Pedagoģijas Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

“Viss skolotāja lepnums ir skolēnos, tajā, kā aug viņa iesētā labība.”  D.Mendeļejevs Anžella Dundure par sākumskolas skolotāju Rīgas 71.vidusskolā strādā kopš 1989. gada. Jau 15 gadus vada sākumskolas skolotāju metodisko apvienību, ir bijusi ārpusklases darba organizatore sākumskolā, un viņai ir darba pieredze skolas administratīvajā darbā.  No 2005. gada nodarbojas ar Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Irina Maslovska dzimusi un augusi ģimenē, kur vairākās paaudzēs ir skolotāji. Mūsu skolā viņa strādā kopš 1983. gada. Pēc Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanas I. Maslovska ieguva augstāko pedagoģisko izglītību un sākumskolas skolotāja specialitāti. Nākamo gadu laikā savu profesionālo meistarību viņa paaugstināja dažādos kursos un semināros. 2011. gadā Irina Maslovska pabeidza Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Skolotāja Indra Bērziņa strādā Rīgas 71. vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā no 1994. gada  par vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vada arī vizuālās mākslas – zīmēšanas un gleznošanas un foto interešu izglītības pulciņu nodarbības. I.Bērziņa ir autoritāte skolēnu vidū, cienīta pedagogu kolektīvā un aktīva sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. Vadīto pulciņu audzēkņu darbi augstu novērtēti un demonstrēti Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Skolotāja Irina Martiņenko  Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 1989. gada  par mazākumtautību dzimtās (krievu) valodas skolotāju. Ļoti aktīvi pielieto jaunākās darba metodes un izmanto modernās tehnoloģijas. Liels ir viņas ieguldījums skolēnu audzināšanas darbā, kurā ir ieviesusi dažādas progresīvas un inovatīvas metodes (visas pedagoģiskās darbības laikā ir bijusi klases audzinātāja). Ļoti veiksmīgi prot strādāt, izmantojot Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Natalja Pīgožne ir Rīgas 71.vidusskolas patriote: absolvente, LU praktikante tieši mūsu skolā, angļu valodas skolotāja, projekta “NordPlus Junior” vadītāja, Karjeras attīstības atbalsta projekta dalībniece, projekta “Erasmus+” virzītāja.   Kāds ir viņas raksturojums? Skolotāja ir  jautra, jauna, smejoša, atsaucīga, draudzīga, mūsdienīga! Par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem tieši projekta darbā  runā projekta “Erasmus+” Lasīt vairāk…

Mācību kursu piedāvājums vidusskolā (papildināts)

Nākamie Rīgas 71. vidusskolas desmito klašu skolēni! Lūk, mūsu specāilais mācību kursu piedāvājums vidusskolā! Ar ko īpašu tas atšķiras no citiem piedāvājumiem? Šeit būs iespēja mācīties tā, lai pēc skolas beigšanas Jūs varētu veiksmīgi attīstīt dažādas profesionālās karjeras veidošanas iespējas. Aizpildot iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē, pretendentiem tiks piedāvāts izvēlēties trīs padziļinātos kursus. Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem. Skolotāja Inese Palma  ir viena no matemātikas skolotājām vidusskolas klasēs. Viņa uzskata, ka matemātika ir mums visapkārt,  tā attīsta loģisko domāšanu, palīdz iemācīties plānot dažus gājienus uz priekšu; praktiski neviena profesija nav apgūstama bez matemātikas. Skolēni  raksturo skolotāju kā Lasīt vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem. Esmu latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 71.vidusskolā, kur strādāju no 2000. gada. Esmu strādājusi visās klašu grupās no 5.-12. klasei. Tagad strādāju 8.-12. klasēs. Mans sirds darbs ir darbs vidusskolā, kur vairāk varu izmantot savas zināšanas un pieredzi. Lasīt vairāk…

Rīgas 71. vidusskola