Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

Apsveicam ar panākumiem ZPD konferencē!

Apsveicam mūsu 12.klases skolnieces Mariju Širjajevu un Jekaterinu Sivicku par iegūto 3.pakāpi reģionālajā 10.-12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. ZPD tēma: “Alternatīvas angļu valodas mācīšanas metodes starptautisko projektu ietvaros” Liels paldies ZPD vadītājai Nataļjai Pīgožnei! Jeļena Šalkovska

Metodiskais seminārs skolotājiem “Caurviju prasmes. Pašvadīta mācīšanās”

Š.g. 15.martā seminārā tika pārrunātas mācību aktualitātes un mūsu prioritātes II.semestrī: Pašvadīta mācīšanās Digitālā pratība Jaunrade un uzņēmējspēja  Kritiskā domāšana un problēmu risināšana Pilsoniskā līdzdalība  Sadarbība Labas prakses piemēri un skolotāju grupu darbs seminārā ir mūsu atbalsts, lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi.  Skolas izglītības metodiķe Inese Palma

Mocīša darbnīca – 17

Mūsu skolas vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņiem teicami panākumi bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Mocīša darbnīca – 17”.   Anna Timaševa, 10,kl. – I pakāpe Anastasija Vološčenko, 4.kl. – I pakāpe Marianna Ivanova, 5kl. – I pakāpe Alīna Kuropteva, 5kl. – I pakāpe Anna Ostoich, Vairāk…

Jauniešu apmaiņas projekts „DBUD”

Šoreiz Erasmus+ jauniešu apmaiņas projekts „DBUD” noteikti bija izaicinājums mūsu vidusskolēniem. Deviņas dienas ārpus savas komforta zonas: 250 km uz ziemeļiem no polārā loka, meža mājiņas un ziemeļblāzma virs tām. Jaunieši zāģēja, vīlēja un ēvelēja pašu rokām darinātas slēpes, uzstādīja telti un pavadīja nakti tajā (-25°C), izmēģināja peldes sniegā, slēpošanu Vairāk…

Skolas vizuālās mākslas olimpiāde “RĪGA UN RĪDZINIEKI”

MĒRĶI UN UZDEVUMI Sekmēt skolēnu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai. Rosināt skolēnus iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības.  Attīstīt un pilnveidot skolēnu praktiskā darba iemaņas, radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas Vairāk…

Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem

“Skolas somas” programmas ietvaros mūsu skolā notika BDA “Dzīpariņš” koncerts “Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem” Tā kā šogad notiks XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, tad mēs nolēmām uzaicināt tautas deju ansambli, lai bērnus iepazīstinātu ar Latviešu tautas kultūras mantojumu – tautiskām dejām. Tika izdejotas daudzas dejas, Vairāk…

Tematiskā diena 14.februārī

14.februārī pēc skolas tradīcijas Skolēnu pašpārvalde  rīkoja interesantas aktivitātes skolā Valentīndienas pasts Pārsteigumi Mūzika un dejas starpbrīžos Bezmaksas apskāvieni Foto stūrītis skolas foajē Krāsu diena: sarkanā, baltā un rozā Pēc stundām visi tika aicināti uz  Kino seansiem Paldies visiem, kas piedalījās un bija aktīvs! Aļina Rižikova un Skolēnu Pašpārvalde

Jauna elpa!

Mūsu Skolēnu Pašpārvaldes komandai ir uzlabotā radošā zona, kurā skolēni jau veiksmīgi  veido, plāno jaunus pasākumus labas atmosfēras radīšanai mūsu skolā! Arī skolotāji atbalstīja Skolēnu Pašpārvaldes ideju par  Paldies jāsaka prasmīgām meistaru rokām, skolēniem gan izdomai, gan iztēlei, un rezultāts ir redzams ļoti ātri.  Viennozīmīgi, ka par to ir gandarīti visi! Jekaterina Vairāk…

V. Visockis. Kultūras pieredze.

Šogad Vladimira Visocka 85. gadadienā, kas iekrīt 25. janvārī, radošā apvienība “Planeta Visockogo”, kuru pastāvīgi pārvalda Olgas Noginova, ir sagatavojusi daudz interesantu. 21. janvārī norisinājās jauno lasītāju konkurss “Čitajem Visockogo”, kurā piedalījās Rīgas skolēni. Savukārt 25. janvārī muzejā notika Atvērto durvju diena, kuras laikā Olga Noginova pastāstīja apmeklētājiem par tikšanos Vairāk…

“Ēdelveiss” un izstāde “Balttour 2023”

Pateicoties skolas vadības atbalstam, sporta tūrisma pulciņa “Ēdelveiss”  dalībniekiem bija iespēja 4.februārī apmeklēt starptautisko tūrisma izstādi ,,BALTTOUR- 2023, kas notika izstāžu kompleksa Ķīpsalā telpās. Audzēkņiem tā bija pirmā reize piedalīties daudzveidīgā, krāsainā, aizraujošā pasākumā. Mēs bijām 22805 apmeklētāju skaitā. Pulciņa dalībnieki gan paši, gan ar skolotājas palīdzību varēja izvēlēties ar kuriem Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola