Administrācija

Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs


Tālrunis: 67 467 655


Direktora vietniece izglītības jomā:
Olga Lukovņikova


Tālrunis: 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā:
Vita Solovjova


Tālrunis: 67 473 831

Direktora vietniece izglītības jomā:
Anžella Dundure


Tālrunis: 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs):
Sandra Ķēniņa


Tālrunis: 67 456 660

Direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā:
Aurēlija Strode


Tālrunis: 29 950 106

Direktora vietniece informatikas jomā:
Irina Lukovņikova


Tālrunis: 67 456 551


Direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā: 
Mečislavs Lukša


Tālrunis: 67 463 664

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko


Tālrunis: 26 761 960