Novēlam ikvienam sirdī, domās un darbos būt kopā ar Latviju!

Atbalstīsim savu valsti, priecāsimies par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot, darbojoties, nenosodot, mēs saglabāsim svarīgāko, kas mums pieder, mūsu zemi – Latviju!

Skolas administrācija

Rubrikas Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola