Skolotājs ir skolas Dvēsele. Būt skolotājam ir liela atbildība un lepnums!

Paldies Jums par paveikto! 

Lai pietiek spēka, izturības un radošuma mācot un iedvesmojot skolēnus!

Lai Jums visiem šī diena ir īpaša!

Skolas administrācija

Categories: Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola