• Latviešu valoda
  • Русский

Версия сайта на русском языке может быть неполной

Уважаемые родители!

Рижская 71 средняя школа продолжает приём в 1 класс 2020/2021 учебного года.
Наша школа в 2020/2021 учебном году предлагает 1 классам следующие программы:

Pamatizglītības mazākumtautību humanitārā un sociālā virziena programma.
Код образовательной программы 21012121.

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma.
Код образовательной программы 21013121.

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma. 
Код образовательной программы 21011121.


Правила приёма в 1 класс 2020/2021 у.г.

Правила Рижской Думы  Nr.137 от 27 января 2015 года «Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē» определяют порядок регистрации заявления о приёме ребёнка в 1 класс.


Изменения в связи с чрезвычайной ситуацией

В связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией, заявления родителей претендентов в 1 классы, образовательное учреждение принимает только удалённо. Заявления просим отправлять на э-почту учреждения: r71vs@riga.lv

В связи с ЧС в стране, заявления о приёме ребенка в 1 класс школа принимает также и без надёжной электронной подписи.

В случае необходимости школа с Вами свяжется

Бланк заявления (наведите курсор на файл — нажмите стрелочку — нажмите Download)

Этот раздел еще не переведён
Пожалуйста перейдите на латышскую версию

Просим прощения за доставленные неудобства

Informācijai

Vecāku pienākums ir no 14. aprīļa līdz 15. maijam uzrakstīt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē un veikt izglītības programmas izvēli vai arī informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.  Iestādē izdrukā elektroniski saņemto iesniegumu, izdara uz tā atzīmi par saņemšanas datumu, laiku, reģistrācijas numuru.

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu skolēnu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai, tad katra gada 15. maijā tiek slēgts un izskatīts 1. klašu skolēnu saraksts. 

Iestāde līdz katra gada 1. jūnijam, atbilstoši noteiktajam 1. klašu un izglītojamo skaitam, veic 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1. klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi, sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 15. maijam reģistrēto informāciju par bērniem, šādā prioritārā secībā.

Ja vecāki iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu 1. klasē iesnieguši pēc noteiktā termiņa, tad šādā gadījumā netiek ņemta vērā noteiktā prioritārā secība.

1.klasēs uznemto skolēnu saraksts tiek izziņots šeit, mājaslapā, maija beigās.

Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā 5 dienas (pirmdiena — piektdiena) tiek organizēta 1. klasē uzņemto bērnu vecāku sapulce. Konkrēts datums tiek izziņots šeit, mājaslapā, maijā beigās.


Papildus informāciju var iegūt pie skolas sekretāres, tālr. 67456551, vai pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālr. 67459870
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no 9.00 līdz 14.30
Ceturtdienās  no 13.00 līdz 17.00


Piesakot bērnu uzņemšanai 1.klasē, vecāki (aizbildņi) līdz 01.08.2020. iesniedz medicīnisko karti 026/u

Rīgas 71. vidusskola