Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

Š.g. 15.martā seminārā tika pārrunātas mācību aktualitātes un mūsu prioritātes II.semestrī:

  • Pašvadīta mācīšanās
  • Digitālā pratība
  • Jaunrade un uzņēmējspēja 
  • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana
  • Pilsoniskā līdzdalība 
  • Sadarbība

Labas prakses piemēri un skolotāju grupu darbs seminārā ir mūsu atbalsts, lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi. 

Skolas izglītības metodiķe 
Inese Palma

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola