Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

Ja Tu esi 9.klases absolvents un Tev ir vēlme mācīties, radoši un aktīvi sadarboties un piedalīties skolas dzīvē – kļūsti par Rīgas 71.vidusskolas skolēnu!

Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.klasēm) saturs tiek īstenots 4 mācību priekšmetu komplektos.

Mēs gaidām tieši Tevi!

Skolas administrācija


Mācību stundu plāns 10.a, 10.b klasēs, sākot no 01.09.2022.

(piedāvāti četri izglītības komplekti ar trim padziļinātiem kursiem katrā komplektā)

1. komplekts

Mācību jomaPamatkursi
ValodasLatviešu valoda I 
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda) 
 Svešvaloda (B1; vācu valoda) 
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaSociālās zinības un vēsture
Kultūras izpratneLiteratūra
un pašizpausmes mākslāKultūras pamati 
Dabaszinātnes Fizika I
 Ķīmija I
 Bioloģija I
 Ģeogrāfija I
MatemātikaMatemātika I
TehnoloģijasProgrammēšana I
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomaSports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaSvešvaloda II (C1; angļu valoda)
MatemātikaMatemātika II
TehnoloģijasProgrammēšana II
Mācību jomaSpecializētie kursi
ValodasMazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaUzņēmējdarbības pamati
Starpdisciplinārs kurssProjekta darbs

2. komplekts

Mācību jomaPamatkursi
ValodasLatviešu valoda I 
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaVēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras izpratneLiteratūra
un pašizpausmes mākslāKultūras pamati
Dabaszinātnes Fizika I
 Ķīmija I
 Bioloģija I
 Ģeogrāfija I
MatemātikaMatemātika I
TehnoloģijasDatorika
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomaSports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
ValodasSvešvaloda II (C1; angļu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaSociālās zinātnes II
MatemātikaMatemātika II
Mācību jomaSpecializētie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaPsiholoģija
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaUzņēmējdarbības pamati
ValodasMazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Starpdisciplinārs kurssProjekta darbs

3. komplekts

Mācību jomaPamatkursi
ValodasLatviešu valoda I
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaSociālās zinības un vēsture
Kultūras izpratneLiteratūra
un pašizpausmes mākslāKultūras pamati
DabaszinātnesDabaszinības
MatemātikaMatemātika I
TehnoloģijasProgrammēšana I
 Dizains un tehnoloģijas I
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomaSports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
ValodasDizains un tehnoloģijas II
MatemātikaSvešvaloda II (C1; angļu valoda)
TehnoloģijasProgrammēšana II
Mācību jomaSpecializētie kursi
ValodasMazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību joma Digitālais mārketings
Kultūras izpratneun pašizpausmes mākslāPubliskā uzstāšanās
Starpdisciplinārs kurssProjekta darbs

4. komplekts

Mācību jomaPamatkursi
ValodasLatviešu valoda I
 Svešvaloda I (B2; angļu valoda)
 Svešvaloda (B1; vācu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaVēsture un sociālās zinātnes I
Kultūras izpratneLiteratūra
un pašizpausmes mākslāKultūras pamati
Dabaszinātnes Dabaszinības
MatemātikaMatemātika I
TehnoloģijasDizains un tehnoloģijas I
 Datorika
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomaSports un veselība
Mācību jomaPadziļinātie kursi
ValodasSvešvaloda II (C1; angļu valoda)
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaSociālās zinātnes II
TehnoloģijasDizains un tehnoloģijas II
Mācību jomaSpecializētie kursi
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaPsiholoģija
ValodasMazākumtautību (krievu) valoda un  literatūra
Sociālā un pilsoniskā mācību jomaDigitālais mārketings
Kultūras izpratneun pašizpausmes mākslāPubliskā uzstāšanās
Starpdisciplinārs kurssProjekta darbs
Rīgas 71. vidusskola