Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

2020.gada 26.-30.oktobris

Karjeras nedēļas tēma:
Jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma
mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā.

https://parprof.lv/

https://ki.viaa.gov.lv/

Saistītie dokumenti:

Rubrikas: KarjeraNoderīgi

Rīgas 71. vidusskola