Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1. klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu

vai 

  • uz skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Pieteikumu reģistrēšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja vecākiem nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv.

Vecākiem ir iespēja pārliecināties par bērna reģistrēšanu rindā portālā Latvija.lv pakalpojumā “Mani dati izglītības reģistros”. 

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola