BJC “Laimīte” organizētajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Gleznojumi uz zīda un stikla. Mežs kā dabas sastāvdaļa” 4.b klases skolniece Sofija Konovaļenko ar darbu “Vilcēns priežu mežā” ieguva atzinību. (Pedagoģe: Indra Bērziņa)

Paldies Sofijai un pedagoģei par ieguldīto darbu!

Skolas kolektīvs

Rīgas 71. vidusskola