Kas jauns muzejā?

Neskatoties uz visām Covid-19 radītajām grūtībām, mūsu skolas muzejs  2021./2022.  mācību gada pirmajā semestrī ir aktīvi strādājis. Ir notikušas muzeja padomes aktīvistu tikšanās, materiālu apstrāde, sagatavoti trīs jauni stendi: “Skola 70.- 80-tajos gados”, “Skolas bijušais darbinieks, lidotājs, dzejnieks Pjotrs Dinkovs”, “Dziesmai šodien liela diena!”. Muzeja prezidents Nikolajs Afoņins sagatavoja un kopā ar Lasīt vairāk…

Jaunumi skolas muzejā

Mūsu skolas muzejs, ievērojot  ar Covid 19 saistītos noteikumus, atkal sācis aktīvi darboties.  Muzejs “ietērpies” jaunā,  skaistā  mēbelē un tagad izskatās pavisam citādāks.  Ļoti gaidām klases ekskursijā!  Vai atceraties kādas spēles spēlējāt kādreiz bērnībā, kādas spēles spēlējat šodien? Varbūt vecāki ir stāstījuši, kādas spēles, rotaļas viņi spēlējuši? Mums  muzejā tas ļoti interesē, jo skola Lasīt vairāk…

Rīgas 71. vidusskola