Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

Ar Jums lepojas Latvija!

Šis gads mums ir kļuvis par nopietnu pārbaudījumu etapu: pirmais epidēmijas vilnis pavasarī, mācības attālināti, izlaidumi 9. un 12.klasēm neierastos apstākļos, savādākas Zinību dienas svinības, citāda kārtība skolas ikdienā jaunajā mācību gadā, otrais epidēmijas vilnis, ļaunā vīrusa “vizīte” skolā, atkal mācības attālināti… 11.novembrī bijām spiesti pārtraukt ikgadējo Lāčplēša dienas tradīciju Vairāk…

“Gada skolotāja” balva un pateicības

Sveicam aizvadītā mācību gada titula “Gada skolotājs” ieguvējas: Irinu Maslovsku, Irinu Martiņenko, Indru Bērziņu! Skolas īpašo pildspalvu, ziedus un Goda rakstu skolotājas saņēma svinīgos apstākļos – Skolotāju dienai veltītajā pasākumā. Šajā pasākumā Pateicības rakstus saņēma arī daudzi skolotāji, kuri pagājušajā mācību gadā bija savus izglītojamos veiksmīgi sagatavojuši dažādām olimpiādēm, konkursiem Vairāk…

Latviešu valodas stunda 1.b klasē

23. septembrī 1.b klasē notika īpaša latviešu valodas stunda. Skolēni paši stāstīja par savu skolotāju: “Mūsu skolotāja – pati labākā”.  Skolotāja Diāna Kaupāne mūsu skolā strādā kopš 1992. gada. Viņa ir īsts sava mācību priekšmeta meistars, redz un mīl katru skolēnu. Stundā skolotāja izmanto dažādas metodes, iesaistot darbā visus skolēnus. Vairāk…

Gandarījums

1. septembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentsGrīziņparkā bija sarīkojis svētkus labākajiem sporta pedagogiem. Esam patiesi gandarīti, ka tieši mūsu skolas sporta skolotāja Inese Ondzule tika nominēta kā aizvadītā mācību gada labākais sporta organizators. Inese strādā skolas Izglītības un rehabilitācijas centrā, kur mācās bērni, kam sportiskās aktivitātes īpaši palīdz veselības uzlabošanā. Mums ir Vairāk…

Sveicam Svetlanu Sorokinu!

Skolotāja Svetlana Sorokina par sporta skolotāju 1973. gadā sāka strādāt tagadējā Rīgas 96. vidusskolā, bet Rīgas 71. vidusskolā  strādā kopš no 1990. gada. Jau daudzus gadus paralēli šim darbam skolotāja vada volejbola pulciņu. Pedagoģe prasmīgi plāno nodarbības ar audzēkņiem un savā laikā ir lietpratīgi vadījusi sporta organizatora darbu. Tikai pagājušajā Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola