Rīgas 71. vidusskola | VIRIBUS UNITIS

Metodiskais seminārs skolotājiem “Caurviju prasmes. Pašvadīta mācīšanās”

Š.g. 15.martā seminārā tika pārrunātas mācību aktualitātes un mūsu prioritātes II.semestrī: Pašvadīta mācīšanās Digitālā pratība Jaunrade un uzņēmējspēja  Kritiskā domāšana un problēmu risināšana Pilsoniskā līdzdalība  Sadarbība Labas prakses piemēri un skolotāju grupu darbs seminārā ir mūsu atbalsts, lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi.  Skolas izglītības metodiķe Inese Palma

V. Visockis. Kultūras pieredze.

Šogad Vladimira Visocka 85. gadadienā, kas iekrīt 25. janvārī, radošā apvienība “Planeta Visockogo”, kuru pastāvīgi pārvalda Olgas Noginova, ir sagatavojusi daudz interesantu. 21. janvārī norisinājās jauno lasītāju konkurss “Čitajem Visockogo”, kurā piedalījās Rīgas skolēni. Savukārt 25. janvārī muzejā notika Atvērto durvju diena, kuras laikā Olga Noginova pastāstīja apmeklētājiem par tikšanos Vairāk…

ZPD konference

2023.gada 25.janvārī mūsu skolā notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Mūsu vidusskolēni veica pētījumus par vairākām aktuālām tēmām: par alternatīvām angļu valodas mācīšanas metodēm starptautisko projektu ietvaros; par popmūzikas ietekmi uz matemātikas apgūšanu; par produktu virzīšanas tirgū metodēm sociālajos tīklos. Novēlām 12. klases skolniecēm Jekaterinai Sivickai un Marijai Širjajevai veiksmi ZPD Vairāk…

“Tava vēstures darbnīca”

Tematiskā izstāde Š.g. rudenī mūsu 7.klašu skolēni izveidoja maketus izstādei “Vissenāko cilvēku mājokļi”. Darbi vēsta par pētnieku atklājumiem Tera Amatā, Francijā.  Paši autoru atziņas: “Mums vienmēr bijusi interese par pagātni.”  “Mēs savos darbos labprāt izmantojām arī dabas materiālus, tādēļ saikne ar dabu ir iespaidojuši maketos attēloto.” Darbnīcas vadītājs – Andrejs Vairāk…

FOTOKONKURSS “Latvija: manas ģimenes ceļš”

Mūsu skola rīko kampaņu – fotokonkursu “Latvija: manas ģimenes ceļš”. Atgādinām, ka piedalīšanās konkursā ir lieliska iespēja ģimenēm pavadīt laiku kopā ārpus mājas vai dzīvokļa kopā ar saviem bērniem un tuviniekiem, lai novērtētu savas apkārtnes vērtības un iemūžinātu tās lieliskos fotoattēlos! Konkursam iesniedzamās fotogrāfijas jānosūta uz e-klases pastu Ingai Tkačenko Vairāk…

Metodiskā pēcpusdiena Rīgas 71.vidusskolā

Š.g. 30.septembrī mūsu skolā notika metodiskā pēcpusdiena. Darba kārtība tika veltīta aktuāliem jautājumiem skolas metodiskajā darbā 2022./2023. mācību gadā, metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. Šajā mācību gadā skolas prioritātes ir sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā un pedagogu digitālās lietpratības pilnveide. Skolas metodiste Inese Palma pastāstīja, Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola