Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem. MĀCĪT UN IEDVESMOTRīgas 71.vidusskolā no 2001.gada PLĀNOT UN VADĪTVizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājaPedagogs karjeras konsultantsKlašu audzinātāju MK vadītāja ATBILDĪBADarboties komandā: Projekti “Nordplus Junior”, “Erasmus+”, “Karjeras atbalsts” STRADĀT CILVĒKU Lasīt vairāk…

Dzīves krāsas sākas ar deju

Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursa-izstādes “Kaķu galerija 5” pirmās vietas ieguvējas Daniellas Protasevičas (11.a klase) darbs“Dzīves krāsas sākas ar deju”. (Pedagoģe – Indra Bērziņa)

Zinātniski pētnieciskā darbība

2020. gada 8. martā mūsu skolas 12.a klases skolēni Kirils Gončarovs un Maksims Zlatkovskis ir piedalījušies Regionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē. Kirils Gončarovs prezentēja savu darbu Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā. Darba tēma – ”Urbanizētas vides ietekme uz iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā Lasīt vairāk…

Vēl viens PALDIES!

Labdien! Mēs visu saprotam, jo mēs visi esam cilvēki!Paldies Jums par atsaucību un gatavību doties palīdzēt!Palīdzot cits citam un strādājot komandā, mēs ar visu tiksim galā un visu pārvarēsim šajā – ne tik vienkāršajā laikā! Paldies no Izglītības un rehabilitācijas Lasīt vairāk…

Pateicība mūsu darbiniecēm!

Šajos ārkārtas apstākļos mūsu skolas darbinieces Kapitaļina Russu, Larisa Tereščenko, Valentīna Koževņikova un Natālija Narižnaja ir mainījušas savu ierasto darba soli skolas telpās un palīdz tās apkārtnes uzpošanā. Paldies par nokrāsotajiem nožogojumiem, par iztīrīto krūmāju, par apkoptajiem apstādījumiem un par Lasīt vairāk…

Mūsu skolas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība 2019./2020. mācību gadā

Šajā mācību gadā mūsu skolas 11.-12. klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: ekonomikā un uzņemējdarbībā, informātikā, sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā, fizikā. Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē.  Par labākajiem darbiem Lasīt vairāk…

Rīgas 71. vidusskola