Tie ir labākie radošie darbi papīra plastikā. Lepojamies ar mūsu skolēnu veikumu!

Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotāja
Inga Tkačenko

Categories: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola