1 2 3 4

Uzņemšana Rīgas 71.vidusskolā 1. klasē 2017./18.m.g.

                                           Uzņemšana pamatizglītības programmā Rīgas 71.vidusskolā        

Uzņemšana 1.klasē 2017.-2018.m.g.

Rīgas Domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.137 ‘’Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē” nosaka  iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē reģistrēšanas kartību:

Vecāki vai likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt:

1.      Ierodoties iestādē klātienē:

·         Dokumentus pieņem skolas kancelejā

           Katru dienu no 8.30 līdz 16.30

·         Piesakot bērnu  uzņemšanai 1.klasē, vecāki ( aizbildņi):

·         uzrāda personu apliecinošus dokumentus

·         iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.

·         vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu

·         līdz 01.08.17. iesniedz medicīnisko karti 026/

2.      Pieteikumu iesniedzot elektroniski:

Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu (r71vs@riga.lv). Atbilstoši saistošajos noteikumos Nr.137 noteiktajām prasībām šādam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1. klašu skolēnu vecāki izvēlas, vai skolēns 1. - 3. klasē apgūs ētiku vai kristīgo mācību.

Pierakstu 1.klasē var izdarīt pie skolas sekretāres – Rīgas 71.vidusskolas , 2.korpusa telpās  Grīvas ielā 26, 1.stāvā, 102. kabinetā,  tālrunis  67456551.Pieņemšanas laiks  no 8.15 – 16.30

Papildus informāciju var iegūt pie sākumskolas mācību pārzines Olgas Lukovņikovas, 101.kabinetā, tālruņa Nr. 67459969

Pieņemšanas laiks:                   Pirmdienā     no   9.00 līdz 14.30

             Ceturtdienās  no 13.00 līdz 16.00


Дополнительные предложения  школы для учащихся начальных классов.

Goldbird.lv