1 2 3 4

Piekrišana bērna personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu

16.05.2018

Cienījamie vecāki un bērnu aizbildni!

Informējam, ka 2018. gada 25. maijā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, tiek uzsākta Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nosūta skolām Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centra sagatavotos dokumentu paraugus, ar kuru bērna likumiskajam pārstāvim/ pilngadīgajai personai ir nepieciešams sniegt piekrišanu sava bērna/savu personas datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu iestādes organizētajās aktivitātēs un pasākumos.

Ņemot vērā, ka no 25.05.2018. ir jāsāk piemērot Vispārīgā datu aizsardzības regula, Departaments aicina izmantot DAC sagatavotos dokumentu paraugus, pielāgojot tos savas iestādes vajadzībām.

Drīzumā klases audzinātāji izdos bērna likumiskajam pārstāviem anketas.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vēstule

Skolas avīzes jaunais numurs

11.05.2018

Pavasaris….Dabas atmodas laiks, visa jaunā un interesantā rašanās….Lūk, Rīgas 71.vidusskolā arī parādījās kaut kas jauns! Jau otro reizi gaismu ieraudzīja skolas avīzes “S.P.P.” jaunākais laidiens, kurš veltīts visām māmiņām Mātes dienā. Ko var atrast jaunākajā avīzes laidienā? Interesantas intervijas ar skolotājiem un māksliniekiem, spilgtāko skolas pasākumu apskatus, mūsu skolas talantīgo skolēnu radošos darbus, konkursus ar balvām un vēl daudz pozitīvu emociju un radošuma no jaunajiem žurnālistiem. Lasiet mūs šeit, Rīgas 71. vidusskolas mājas lapas sadaļā “S.P.P.” vai skolas 1. stāva gaiteņa stendā, un dalieties ar saviem iespaidiem! Mūsu adrese: sppred.71vsk@gmail.com.

Avīzes numurs

                                                          Skolas avīzes vadītāja Jekaterina Barčuka

Mātes diena

11.05.2018

“Mamma! Pirmais vārds, svarīgākais vārds katrā liktenī...” Маmmа – tik daudz siltuma, maiguma, rūpes ir šajā vārdā. Tieši mamma ir mūsu eņģelis-sargātājs, skolotājs, palīgs un draugs visas mūsu dzīves laikā. Тik daudz gribas pateikt viņai siltus vārdus, pateikties par visu…  Lūk, kā reiz ir pavasarisun Mātes diena!  Ar ko gan māmiņas lai iepriecina? Кā pateikt paldies? Teātra studijas “Maska” dalībnieki Jolantas Suprijanovičas vadībā sagatavojuši brīnišķīgu dāvanu – dzejoļus un dziesmas, burvīgu uzstāšanos un sirsnīgu atmosfēru – tāds mūsu ciemiņiem palika prātā 11. maija vakars. Mākslas vingrotājas, dziedātāji, mūziķi parādīja savas neordinārās spējas uz mūsu skolas aktu zāles skatuves. Svētki par godu mīļajām māmiņām izdevās. Par to liels paldies gan koncerta dalībniekiem un viesiem! Sveiciens svētkos, mīļās māmiņas!

Hipersaite uz videofilmu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Eiropas diena

11.05.2018

Eiropas diena - ikkadējie miera un labklājības svētki. Tie tiek svinēti par godu tam, ka tika parakstīta Roberta Šūmana deklarācija. 1950.gada 9.maijā savā runā Parīzē Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans nāca klajā ar priekšlikumu izveidot neatkarīgu organizāciju – Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK). Priekšlikums bija apvienot tērauda un ogļu ieguves ražošanu Francijā Rietumu Vācijā un šīs jomas kopīga pārvaldīšana. 1951. gadā Parīzē parakstītais EOTK dibināšanas līgums lika pamatus vienotajai Eiropai.

Kopš tā laika ir pagājuši tieši 68 gadi. Tagad zem zilā karoga ar 28 zelta zvaigznēm Eiropas Savienība apvieno 28 valstis.  Mūsu valsts Latvija ir to skaitā. 9.maijs kļuvis par oficiāliem vispāratzītiem svētkiem - Eiropas dienu. Par godu šīm svinībām daudzu Eiropas pilsētu ielās tiek izkārts Eiropas Savienības karogs un attiecīgās valsts nacionālais karogs. Notiek gan oficiāli, gan izklaidējoši pasākumi.  Mūsu skola nav izņēmums. Mūsu skolas aktu zālē notika izglītojošs un tajā pašā laikā ļoti dvēselisks koncerts, kura laikā pasākuma vadītāji pastāstīja  par tās dienas vēsturi, bet mūsu skolas 9.klases talantīgās meitenesradīja mājīgu atmosfēru,  dziedot dziesmas dažādās valodās.  Skolas vestibilā bija izstādīti 5. un 6.klašu skolēnu darbi skolotājas Dianas Kosarevskas vadībā  par tēmu «Eiropas Savienības simbolika», bet izglītotības līmeņa paaugstināšanai par Eiropas Savienību katrs dalībnieks tika aicināts piedalīties erudīcijas spēlēs ar uzdevumiem. Pateicamies visiem, kuri aktīvi piedalījās šīs dienas pasākumos, bet īpaši pasākuma organizatorei mūsu skolā - bioloģijas skolotājai Margaritai Akopjanai!

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

 

Skolas folkloras kopas ''Petruška un Ko'' pavasara gaidīšana

03.05.2018

Skolas folkloras kopa ‘’Petruška un Ko” atkal pulcē kopā draugus! Tikai tagad jau uz „Pavasara gaidīšanas” svētkiem, kuri skaļi, jautri un ar vērienu notika no 25.aprīļa līdz 27.aprīlim mūsu skolas telpās. Šeit sapulcējušies gan mazie draugi no sākumskolas, gan audzēkņi no Bērnu izglītības un rehabilitācijas centra, gan 5.klašu skolēni. Pie mūsu skolēniem ciemos ieradās Ragana, kura bija pārģērbusies par Meteņiem (Olga Mitčenko), Kaķu feja (Tamāra Kovaļenko no 6.c klases),  Nesmejošā cariene (Anastasija Ulitina no 6.c klases) un pat pats Petruška (Kristīne Slucka no 5.a klases) ar saviem draugiem- uzjautrinātājiem (Taisija Smirnova unJana Zariņa no 5.a klases). Bērnus izklaidēja ar rotaļām un dziesmām meitenes Afina Grammatikopulo (5.a), Nikola Rubinšteina (5.a), Anna Griščenko (6.c), Darja Putronoka (6.c). Visi priecājās no sirds, dziedāja, dejoja un ēda pankūkas. Sārtais Pavasaris (Veronika Groza no 6.c klases) kopā ar Saulīti (Anastasija Maškova no 6.c klases) iegrieza pavasara karuseli, dzenot projām ziemu (Doloresu Ozolu no 5.a klases). Visi svētkos klātesošie skolēni un pieaugušie bija priecīgi par pasākumu un uzaicināja aktierus ciemoties atkal. Tā kā gaidiet ciemos nākamajā gadā!

Hipersaite uz fotoalbumu

Folkloras kopas vadītāja
Jekaterina Barčuka

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs

03.05.2018

Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām daudzbērnu ģimenēm.

Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Lasīt vairāk

Buklets

Skolas administrācija

Pavasaris mūsu skolā

02.05.2018

Lūk, beidzot pavasaris ienāk katrā mājā… Pavasaris ir atnācis arī uz mūsu skolu. Neticiet? Nāciet ciemos un pārliecinieties paši! Koša un neparasta izstāde ir izvietota 1.korpusa vestibilā. Tās autori ir 7.-11.klašu skolēni, organizatore un izstādes kuratore -  vizuālās mākslas skolotāja Inga Tkačenko.

Lasīt vairāk

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Konkurss “Iededz sevī zvaigzni” uzņem apgriezienus!

02.05.2018

Jau otro gadu pēc kārtas mūsu zvaigznītes, talantīgie un radošie mūsu skolas skolēni,piedalās klipu filmēšanā! Jā, jā, tas tiešām tā ir! Kā īstas slavenības, viņi kāpj uz profesionālas skatuves, viņus intervē, vaicā par panākumiemun karjeras izaugsmi. Tā bija pagājušajā gadā, tā notika arī tagad. Šajā gadā tāds unikāls pasākums norisinājās 21.maijā – tieši šajā dienā 13 drosmīgi un talantīgiskolēni Jolantas Suprinovičas un Jekaterinas Barčukas vadībā pa taisno no skolas talantu konkursa “Iededz sevī zvaigzni” devās uz profesionālu studiju klipu filmēšanai.

Lasīt tālāk

Lekcija un diskusija par darba iespējām Rīgas Pašvaldības policijā

26.04.2018

26.aprīlī Rīgas pašvaldības policijas darbinieki mūsu skolā 12.a klases skolēniem lasīja lekciju un rādīja prezentāciju par darba iespējām Rīgas pašvaldības policijā, kā arī vadīja diskusiju. Skolēniem bija interesanti uzzināt par darba apstākļiem, par atalgojumu, kā arī par rakstura īpašībām un prasmēm, lai labi veiktu darbu, proti, nepieciešama pacietība un labas komunikācijas prasmes, spēja ilgstoši saglabāt noturīgu uzmanību, uzņemties atbildību, saskaņoti darboties komandā, prasme sadalīt uzmanību, policistam jābūt emocionāli noturīgam, līdzsvarotam un savaldīgam.

Hipersaite uz fotoalbumu

PKK

Slavas minūte Ķengaragā

26.04.2018

Tik tikko skanēja skolas talantu šova “Iededz sevī zvaigzni!” fanfaras, tik tikko tika izvēlēti tā uzvarētāji, kad jauatkal spilgtiem un talantīgiem Rīgas 71.vidusskolas skolēniem pienācis laiks parādīt sevi, tagad jau talantu konkursā “Slavas Minūte” starp Rīgas skolām.

Lasīt tālāk
Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Goldbird.lv