1 2 3 4

Folklora studijas Jaunais gads

24.01.2019

Saka, ka vecajā Jaunajā gadā notiekot brīnumi! Tas, kurš netic, var par to pārliecināties, apmeklējot uzvedumu ”Māsiņas Aļonuškas un brālīša Ivanuškas jaungada piedzīvojumi”. Ciemos pie mūsu sākumskolas jaunajiem draugiem  23. janvārī bija atnākuši īsti krievu tautu pasaku varoņi. Vēlāk, 24. janvārī, tie viesojās pie mūsu skolas Rehabilitācijas centra audzēkņiem, bet 25. janvārī – pie 5.-7. klašu skolēniem. Kurš gan paveica šos brīnumdarbus? Tie bija skolas folkloras kolektīva ”Petruška un Ko” dalībnieki.

Lasīt tālāk

Folkloras pulciņa vadītāja
Jekaterina Barčuka

Hipersaite uz fotoalbumu

Barikāžu atceres diena

19.01.2019

Janvārī mūsu skolā atcerējās 1991.gada janvāra vēsturiskos notikumus - barikāžu dienas. Pamatskolā un vidusskolā klašu audzinātāji novadīja klases stundas, kuras bija veltītas Barikāžu atceres dienai, tematiskās vēstures stundas novadīja arī vēstures skolotāji.

Mēs domājām par tiem neparastajiem notikumiem, par varonīgajiem cilvēkiem, kuri stāvēja barikādēs, par mūsu Latviju.

Ēnu diena Saeimā

19.01.2019

Līdz 5.februārim Saeima aicina skolēnus pieteikties Ēnu dienai parlamentā, kas norisināsies 13.februārī.

“Varbūt tieši Ēnu dienā jūs gūsiet impulsu savas profesijas izvēlei, dziļākai interesei par politiku, jurisprudenci, tautsaimniecību vai kādu citu jomu. Jau pavisam drīz tieši no jūsu aizrautības, zināšanām un vēlmes sasniegt lielākus mērķus būs atkarīga Latvijas nākotne,” aicinot skolēnus, uzsver Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Ēnu dienā skolēni aicināti sekot Saeimas priekšsēdētājas, Saeimas Prezidija locekļu un deputātu darbam. Tāpat skolēniem piedāvāta iespēja iepazīt Saeimas darbu, “ēnojot” parlamenta juristus, tulkus, protokola un sabiedrisko attiecību speciālistus, komisiju konsultantus, kā arī citus darbiniekus.

Ēnu dienā paredzēta tradicionālā Saeimas priekšsēdētājas uzruna Sēžu zālē, kā arī Ēnu dienas dalībnieku kopīgā fotografēšanās. Skolēniem būs iespēja apmeklēt komisiju sēdes, kā arī citus parlamenta plānotos pasākumus. Šajā dienā skolēni varēs vairāk uzzināt par parlamenta organizēto projektu “Jauniešu Saeima” un skolu programmu “Iepazīsti Saeimu!”.

Parlaments ir viena no valstī populārākajām “ēnošanas” vietām. Saeima Ēnu dienā piedalās jau vienpadsmito gadu pēc kārtas, un šajos gados kopumā deputātus un darbiniekus ēnojuši jau vairāk nekā 2200 skolēnu.

Lai pieteiktos “ēnot” Saeimas deputātus un darbiniekus, skolēnam līdz šī gada 5.feburārim uz e-pastu pasakumi@saeima.lv jānosūta aizpildīta motivācijas vēstule un pieteikums.

Skolēna motivācijas vēstules sagatave un pieteikums, kā arī vairāk informācijas par pasākumu publicēts mājaslapā:
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu-diena-saeima

Uz tikšanos Saeimā!

Ināras Mūrnieces vēstule

Plakāts

Izstāžu ciklā „Tikšanās” Rīgas 71. vidusskolas audzēkņu darbi

08.01.2019

Izstāžu ciklā „Tikšanās” janvārī skatāmi Rīgas 71. vidusskolas interešu izglītības audzēkņu darbi „Stāsts par ziemu”.

Rīgas 71. vidusskolas vizuālās mākslas pedagogs  Gvido Bērziņš ir vienmēr aktīvs, radošs, ar pozitīvu attieksmi pret darāmo, mērķtiecīgs  skolotājs.  Viņa audzēkņi ar saviem darbiem sistemātiski piedalās dažādos konkursos, izstādēs,  radošās darbnīcās,  projektos. Audzēkņu  darbos vērojams pētnieciskais, eksperimentējošais mācību process.  Darbi ir krāsaini un dzīvespriecīgi.

Gvido Bērziņš tika izvirzīts un saņēma  Gada balvu interešu izglītībā pedagogu nominācijā „Par ieguldījumu interešu izglītībā - 2018”.

informāciju sagatavoja vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene

Gaismas svētki Sv.Lūcijas dienā un labdarības akcija.

14.12.2018

13.decembrī diena patiešām bija pelēcīga, bet mūsu skolas zālē notika gaismas akcija, kurā simboliski ieradās Svētā Lūcija ar savām pavadonēm. Svinīgi, ar svecēm rokās, izejot cauri zālei, meitenes pagodināja skolēnus, kuri labdarības tirdziņam bija sagatavojuši dažādus roku darinājumus vai gardumus. Pirkt gribētāju bija ļoti daudz, un tirdzniecība notika 4 starpbrīžos. Daļa no iegūtās summas tiks novirzīta dzīvnieku patversmei.

Paldies skolotājām Irinai Ošmjago un Jekaterinai Barčukai par pasākuma organizēšanu!

                                                                                                                                8.b klase

Hipersaite uz fotoalbumu

Kā mēs sargājam Latviju.

11.12.2018

11. decembrī mūsu skolā viesojās LR Aizsardzības ministrijas pārstāvji, kuri 10.-12.klašu jauniešiem pastāstīja par mūsu valsts aizsardzības spējām, par sabiedroto spēkiem Latvijā, Eiropā un pasaulē kopumā, par jauniešu dalību jaunsargos un pieaugušo – zemessardzē.

Vidusskolēni uzzināja par iespēju dienēt Nacionālajos bruņotajos spēkos. Lekcija tika papildināta ar video sižetiem, no kuriem visiespaidīgākais bija par kaujas mācībām.

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolotāja    Inga Tkačenko

Goldbird.lv