1 2 3 4

„Slavas minūte” 3.b klasē

06.06.2014

Skolas dzīvē notiek viss:

Drīz nepraša par talantu jau kļūst.

Nīkulis un vājais  - izaug sportists brašs,

Kāds korī skaisti dzied.

Skolas dzīvē notiek viss:

Skolas godu aizstāv kāds,

Citi zīmē, citi dejo,

Kāds veido, drāž un dresē.

Skolas dzīvē notiek viss:

Pēc nopelniem  mūs apbalvo,

Un gudrības tad līdzi dod!

 

   Lūk, arī pienākusi atvadu diena trešajai klasei. Aizlidojis  šis gads vēja spārniem. Mūsu bērni kļuvuši par vienu gadu vecāki.  Pavisam nemanot, diena aiz dienas, jau aizskrējuši 3 gadi, trīs gadus pa  grūtajiem pakāpieniem  esam kāpuši   zinību kāpnēs. Visu gadu mēs centāmies, mācījāmies, bet daži sevišķi izcēlās.

    Šis gads mūsu 3.b klasei bija sekmīgs. Bērni piedalījās daudzos skolas, rajona, starptautisko konkursos un olimpiādēs.

Saņēma daudzus Goda rakstus. Bērni atklāja  un parādīja savas spējas sportā, dejās, daiļradē, zinībās, rokdarbos. Kāds vēl nav īsti atradis nodarbošanos pēc sirds patikas, bet viss jau vēl priekšā!

   29.maijā mūsu klasē bija svētki „Slavas minūte”, kur mēs godinājām klases labākos skolēnus, kā arī katrs varēja parādīt savu talantu.

   Mūsu klases skolēniem ļoti patīk iestudēt teatrālus uzvedumus, inscenēt. Mēs labprāt piedalāmies skolas pasākumos, tāpat rīkojam arī klases vakarus. Fotoatskaite...

Klases audzinātāja Ludmila Ļipovicka

2 «B» klase, kur sekmīgi visi!

03.06.2014

Lūk, arī pagājis kārtējais mācību gads.  Pa šo laiku jūs, mani mīļie skolēni,  esat kļuvuši nopietnāki, patstāvīgāki,  daudz ko iemācījušies. Daudzi atklājuši savas spējas sportā, dejās, daiļradē, zinībās, rokdarbos.  Kāds vēl nav atradis nodarbības pēc sirds patikas, taču viss vēl priekšā!

   28.maijā mūsu klasē notika svētki „Hallo, meklējam talantus!” Šie svētki ir kā laba tradīcija, kad atzīstam bērnu nopelnus un panākumus, apbalvojam klases labākos skolēnus un tos, kuri palīdzējuši viņiem sasniegt šos panākumus. Foto atskaite..

Jeļena Gulbe

Aicinām...

03.06.2014

             Aicinām 1.-12. klašu skolēnus apmeklēt brīvā laika aktivitātes.

Aktivitātes notiks

Rīgas 71.vidusskolas 1.korpusa stadionā un sporta zālē

no 2. līdz 20. jūnijam darba dienās no 10.00-14.00

                                     Papildus informācija : Svetlana Sorokina

Mātes diena 2.b klasē.

16.05.2014

     14. maijā mūsu klasē atzīmē  pavarda sargātājas – Mātes dienu, jo  tieši viņas nenogurstošajam darbam, nesavtīgajai sevis upurēšanai bērnu dēļ ir jāsniedz  pienācīgs novērtējums. Tā ir savdabīga pateicības diena, kur savām mammām izrādām mīlestību un cieņu.  Mātes mums devušas dzīvību, glāstus, rūpes, sasildījušas ar mīlestību. Mātes dienas svinēšana sākusies jau senajā  Romā, kad ļaudis cildināja Zemes un auglības dievieti. Kristietībā šie svētki saistīti ar Vissvētākās  Dievmātes Patvēruma  (Pokrova) svētkiem. Šajā dienā pieņemts  mātēm teikt pateicības un mīlestības vārdus, dāvināt ziedus un dāvanas. Šodien 2.b klases skolēni šajos  svētkos apsveica savas mīļās māmiņas un vecmāmiņas. Bija ieradušies pat tēvi! Lūk, tā tas bija!

   Bērni ar prieku lasīja dzeju un  dziedāja dziesmas. Klases audzinātāja Jeļena Gulbe bērnu stāstījumus  par mammām un fotogrāfijas bija noformējusi kā prezentāciju. Visiem bija interesanti un jautri!

Mūsu māmiņas ir vienkārši skaistules!

 

Klases audzinātāja Jeļena Gulbe.

„Paldies saku māmiņai!”

16.05.2014

Jau par tradīciju mūsu skolā ir Māmiņas dienas atzīmēšana. 8.maijā aktu zālē sapulcējās 3. un 4.klašu skolēni. Koncerts, protams,  bija veltīts visām, bet īpaši gribējām pateikties dvīņu un daudzbērnu māmiņām.

Bet tagad aplūkojiet mūsu mātes dienas svētku pasākuma atskaite!

Liels paldies skolotājai Olgai Bēmai, visiem koncerta dalībniekiem!

Pasākuma vadītāja Ramona Šemarova

„Pēdējais zvans”

16.05.2014

Š.g. 16.maijā mūsu skolas  1.korpusa  aktu zālē  izlaiduma klasēm

skanēs  „Pēdējais zvans”: 9.klasēm – 10.00; 12.klasēm – 12.30.

Laipni lūdzam visus !

Darbs ar talantīgiem bērniem

14.05.2014

Cilvēka apdāvinātība ir kā mazs stādiņš, kurš tikko izlīdis no zemes, prasa milzums  uzmanības.

Tam nepieciešama rūpīga kopšana, lološana, jādara viss, lai viņš izaugtu  par bagātīgu augli”.  

V.A.Suhomļinskis

Darba grupas atskaite sākumskolā par darbu ar talantīgiem bērniem par 2013./2014.m.g.

Atbildīgie:  J.Gulbe, L.Ļipovicka

Talantu šovs

28.04.2014

2.b klase un audzinātāja Jeļena Gulbe no sirds apsveic savu skolnieci un klases biedreni  

Viktoriju Kondratjuku

par 3.vietu skolas konkursā „Talantu šovs”.

   Vika šajā konkursā piedalās jau otro gadu. Viņas talantu skolotāji ievēroja, kad meitene dziedāja dziesmu māmiņu svētkos. No tā laika viņa uzstājas visos klases un skolas pasākumos un mēs labprāt klausāmies viņas brīnišķīgo balsi!

Svešvalodu dekāde

28.04.2014

     Mūsu skolā  kļuvusi  jau par tradīciju rīkot  svešvalodu  dekādi. Šogad tā notika no 7. līdz 17.aprīlim ar devīzi  “So many cultures, so many customs”.  Kopējo dekādes virzību noteica svešvalodu mācīšanās pozitīvā motivācija. Dekādes laikā 5.-12.klašu skolēni  skolas olimpiādē varēja parādīt  savas zināšanas angļu valodā (rezultātus skat tabulā), pētīt citu tautu tradīcijas, kultūru, gatavot sienas avīzes, piedalīties radošā konkursā

„The UK through the eyes of kidsun izveidot savu darbu izstādi, kā arī sacensties vienam ar otru  7. klašu tematiskā  Jautro un atjautīgo klubā “The UK culture and traditions today and tomorrow”. Bez tam 7.-9.klašu skolēni  sagatavoja un prezentēja savus tēmu  „Cultural Heritage” un „Public Holidays in the UK’’  multimediju darbus. Tāpat arī skolēni stundu laikā varēja doties virtuālās ekskursijās. Bērni iepazinās ar mācāmās valodas valstu ievērojamākajām vietām, uzzināja daudz interesanta par šīm tautām  un, protams, gribēja tur  pabūt. 

lasīt tālāk...

Šogadējie panākumi...

24.04.2014

2013./2014.mācību gadā mūsu skolēni piedalījās 8 pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs. Sekmīgi mūsu skolēni bija sešās olimpiādēs (sīkāka informācija tiek iekļauta tabulā). Šogadēji koprezultāti izskatās šādi: mums ir viena 1.vieta, trīs 2.vietas, trīs 3.vietas un sešas atzinības.

Bez šaubām,  šogadējie  panākumi - tās ir uzvaras valsts olimpiādēs ģeogrāfijā un vēsturē (attiecīgi 2. un 1.vieta), kuras izcīnīja 12.a klases skolēns Raufs Guseinovs.   

Tāpat priecē mūsu skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbībā.  No septiņiem darbiem, kas bija izvirzīti uz Pilsētas skolēnu zinātnisko konferenci, 5 darbi tika izvirzīti mutiskai aizstāvēšanai Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskai konferencei. Rezultātā 2 darbi psiholoģijas nozarē  (Atkarība no sociālajiem tīkliem un Atkarības jauniešu un pusaudžu vidū – ZPD vadītāja I.Stopiņa) saņēma atzinību, bet Raufa Guseinova darbs ekonomikā  tika atzīts par labāko, saņēma vienīgo 1.vietu un tika izvirzīts aizstāvēšanai valsts līmenī.

No sirds apsveicam mūsu skolēnus, to vecākus un skolotājus un gaidām uz tradicionālajiem skolu svētkiem „PŪCE” maijā. 

Goldbird.lv