1 2 3 4

Balsis 2018

02.03.2018

17.februārī Bērnu un jauniešu centrā "Altona"' norisinājās ļoti zīmīgs pasākums, proti, Rīgas vokāli-muzikālais konkurss "Balsis 2018". Te varēja redzēt un dzirdēt skolas koru un ansambļu uzstāšanos, kuri bija ieradušies no dažādiem Rīgas nostūriem. Tas ir ikgadējais atskaites konkurss, kurā piedalās gan latviešu mācībvalodas, gan citu mazākumtautību skolu pārstāvji. Dziesmas jāizpilda kā akapellu un ar pavadījumu. Īpaši patīkama bija vēsts, ka šajā konkursā piedalījās arī mūsu koristi, precīzāk, koristes mūzikas skolotājas un mūsu skolas kora vadītājas Tatianas Sidorenko vadībā. Tās ir skolnieces no dažādām klasēm –Taisija Smirnova 5.a klase, Katerina Siņicka 8.b klase, Viktorija Kondratjuka 6.b klase, Oksana Jermaka 9.a klase, Ksenija Jacišina 9.a klase, Karolīne Deņisova 9.c klase, Diāna Bondare 10.b klase. Meitenes lieliski uzstājās konkursā, iegūstot godpilno 2. pakāpi. No sirds sveicam kora vadītāju Tatianu Sidorenko un meitenes ar burvīgo uzstāšanos.

Hipersaite uz videofilmu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Mūsu skolas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība 2017./2018. mācību gadā

01.03.2018

Šajā mācību gadā mūsu skolas 10.-11.klašu skolēni raksta 6 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: bioloģijā, ekonomikā, filozofijā, vēsturē un socioloģijā. Lasīt tālāk...

Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē. Viņi turpinās rakstīt savus zinātniski pētnieciskos darbus arī nākamajā mācību gadā, lai pretendētu aizstāvēt tos Reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē. Novēlām ZPD autoriem veiksmi!

Hipersaite uz fotoalbumu

Jeļena Šalkovska

Bibliotēkas nakts ''Harijs Poters''

28.02.2018

Vai jums patīk lasīt? Vai pasakām ticat? Ticat tam, ka labais uzvar ļauno? Ja jā, tad jums noteikti jāapmeklē pasākums, kurš pavisam nesen, 16.februārī, notika mūsu skolā, un šāda veida pasākums tika organizēts pirmo reizi – tā bija Bibliotēkas nakts. Pasākums bija veltīts pašamnoslēpumainākajamun tajā pašā laikā visu iemīļotajam varonim Harijam Poteram. Interesanti, ka par pasākuma dalībniekiem kļuva ne vecāko klašu skolēni, bet 5.-6.klašu skolēni. Viņi arī radījaburvīguun noslēpumainu atmosfēru skolā, pārģērbdamies to varoņu tērpos, kuri viņiem bija iepatikušies: šeit varēja sastaptgan Hermioni Grendžeri, gan Ronu Vīzijuun pat rauduli Мirtlu. Кatrs varējauziet uz 9¾ platformas un  iziet cauriburvju sienas, noskatītiesfragmentus no iemīļotās filmasun pat iepazīties ar īstu burvi  Vladislavu Šavlovski, kurš bija atbraucis ciemos pie bērniemun vēlējās arī pavērot notiekošos brīnumus.

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Lasīt vairāk

Hipersaite uz fotoalbumu

Hipersaite uz videofilmu 

Seko studentam!

28.02.2018

Lai iepazītu savu potenciālo studiju programmu un studentu dzīvi ikdienā, vidusskolēni aicināti pieteikties pasākumam «Seko studentam» un kļūt par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenta ēnu, iepazīstot studiju un ārpusstudiju vidi RTU. Pieteikšanās notiek no 23. februāra līdz 9. martam, bet sekošana - no 12. līdz 23. martam.

Sekojot studentam, būs iespēja uzzināt, kā notiek studijas RTU, apmeklējot lekcijas un piedaloties laboratorijas darbos, iepazīstot RTU Zinātnisko bibliotēku, dienesta viesnīcas, RTU Studentu parlamentu, sporta kompleksus, kā arī citas Ķīpsalas studentu pilsētiņas sniegtās iespējas.

Katrs skolēns var sekot vienam studentam  vienu dienu. Ja skolēnu interesē divas studiju programmas, tad katrā programmā vienam studentam var sekot savā dienā.

Lai pieteiktos, jādodas uz sekostudentam.rtu.lv sadaļu «Autorizācija» un jāautorizējas sistēmā ar savu E-klases pasi-lietotājvārdu un paroli.

PKK

Izglītības izstāde Skola 2018

23.02.2018

2018.gada 23.februārī mūsu skolas 9.-12.klašu skolēni apmeklēja 24.starptautisko izglītības izstādi “Skola 2018” Rīgā, Ķīpsalas ielā 8.

Izstāde „Skola” – nozīmīgākais izglītības notikums Latvijā, kas ik gadu tūkstošiem jauniešu piedāvā plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām. Vairāk nekā 140 dalībnieku no 15 valstīm. 

PKK

Lasīt tālāk
Hipersaite uz fotoalbumu

Nodarbība Latvijas Universitātes DAC

13.02.2018

13.februārī 11.a klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju Nataļju Kuzminu bija lieliska iespēja kā topošajiem studentiem izvērtēt savu piemērotību studēšanai, apmeklējot simulētu nodarbību “studenta ikdiena” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

„Es esmu students!” 1.nodarbība”– cikla pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

PKK

Lasīt tālāk

Hipersaite uz fotoalbumu

Mūsu skolēni sportā

13.02.2018

No 2. - 4. februārim  Aisberga arēnā,kura atrodas olimpiskajā ciematā Sočos, Krievijā, norisinājās spēcīgākās Eiropas līmeņa sacensības - "45. Eiropas karatē čempionāts kadetiem, junioriem un 10. karatē čempionāts U21".

Kopumā piedalījās mazliet vairāk kā 1000 dalībnieku no 45 Eiropas valstīm. Katrā svara un vecuma kategorijā drīkstēja piedalīties tikai viens labākais sportists no savas valsts.

Ļoti priecēja tas, ka Latvijas izlases sastāvā startēja mūsu skolas 12.klases skolnieks, kluba sportists Deniss Artemjevs.

Diemžēl Deniss piekāpās Baltkrievijas sportistam jau sacensību pirmajā aplī un cīņu par medaļām neturpināja. Neskatoties uz zaudējumu, ir iegūta ļoti svarīga pieredze Eiropas līmeņa čempionātā.

Apsveicam Santu Drozdovu ar jaunas, augstākas tiesnešu licences iegūšanu! Mums ir prieks, ka klubam ir tik augstas klases tiesnesis, kurš palīdz ar savām zināšanām sportistiem labāk sagatavoties čempionātiem.

Vairāk bildes

Ideja. Rīcība. Rezultāts.

12.02.2018

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma pulcē 14 novadu skolotājus un skolēnus, kuri vēlas darīt vairāk savā valstī un gūt vērtīgas prasmes! Vēstnieku skolu tikšanās 9.februārī bija vērtīga, jo:

Lasīt tālāk...

Margarita Akopjana

Tikumiskā audzināšana mūsu skolā

01.02.2018

“Balta nāca tautu meita,

Kā ar sniegu apsnigusi.

Nav ar sniegu apsnigusi,

Nāk ar savu tikumiņu.”

Mūsdienās pieaug bērnu un jauniešu skaits, kuri attīsta tikai intelektu, bet aizmirst par garīgumu.

Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne. Tāpēc ir svarīgi  mācīt bērniem pieņemt vienam otru tieši tādu, kāds viņš ir. Mēs no sirds strādājam, lai bērni izprastu patieso vērtību sistēmu – galvenais ir dvēsele! Vērtības – katra cilvēka dzīves jēgas pamats, kuras viņš izvēlas, cenšas tās sasniegt un sargāt.

Janvāris ir tikumiskās audzināšanas mēnesis mūsu skolā. Audzināšanas “Balto stundu”cikls  notika  5.-6.kl., 7.-8.kl., 9.kl., 10.-12.kl.paralēlēs.

Pasākumu mērķis bija izglītot bērnus un jauniešus, kā dzīvot  tikumīgu dzīvi pēc labākās sirdsapziņas, saglabājot savu vērtību sistēmu.

Mūsu audzēkņi klašu audzinātāju vadībā kļuva par stundu autoriem un izveidoja gan izrādes, gan filmas, gan prezentācijas par tēmu “Vērtības”.

Hipersaite uz fotoalbumu

Inga Tkačenko

Tev ir pienākušas 1243 ziņas

01.02.2018

Izstādes "Tev ir pienākušas 1243 ziņas. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze" veidotāji Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs decembrī rīkoja atmiņu klažu konkursu vidusskolēniem.

Mūsu skolas 12.a klases skolēni veiksmīgi piedalījās un saņēma savu balvu: izstādes bezmaksas apmeklējumu LNMM gida pavadībā un filmas veidošanu specefektu darbnīcā.

Izstādes ideja ir vēstījums par neseno pagātni, kad sevis paša un citu meklējumi notika analogā, nevis digitālā vidē. Sākot ar personīgiem veltījumiem, līdz socioloģiskam pētījumam par noteiktu tēmu. Mūsu divpadsmitie un klases audzinātāja Iveta Pumpure bija pārsteigti par izstādes atraktīvajiem eksponātiem un pagātnes vīzijām.

Sīkāk par specefektu darbnīcu februārī.

Inga Tkačenko

Hipersaite uz fotoalbumu

Goldbird.lv