1 2 3 4

Vai tev ir derīgs personu apliecinošs dokuments?

17.11.2017

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) vēlas informēt Latvijas skolēnus par personu apliecinošu dokumentu nepieciešamību personām no 15 gadu vecuma. 

PMLP papildus informē, ka jaunietis no 15 gadu vecuma pats iesniedz dokumentus PMLP pases saņemšanai. Savukārt līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta saņemšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot.

Skolotājiem! Drīzumā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt plakātus izdrukātā veidā izvietošanai izglītības iestādē.

Informatīvs plakāts

Mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu!

13.11.2017

Mūsu sākumskolā ir skaista tradīcija. Katra klase veido stendu pie kabineta par vienu kopīgu tēmu, piemēram,   par  1.septembri, par skaisto rudentiņu, bet nu ir pienākusi kārta Latvijas Republikas dzimšanas dienai. Bērni ar lielu atbildību, aizrautību gatavojuši interesantus materiālus veltītus Latvijai., kurus pēc tam var apskatīt arī citi. To ir ļoti daudz,  izstrādāti ar mīlestību, un ir izzinoši! Liels paldies visiem skolēniem, kuri gatavoja materiālus un, protams, skolotājiem, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai sagatavotu tik skaistus stendus! Diemžēl visus stendus parādīt nevaram.

Novēlu visiem priecīgus svētkus!

Lūk, varat iepazīties ar mūsu bērnu darbiem!

Bibliotekāre Ramona Šemarova

2017.gada 11.novembrī Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā norisināsies Lāčplēša dienai veltīti

13.11.2017

11.00 – 16.00 Kultūras pils “Ziemeļblāzma” daudzfunkcionālajā laukumā notiks izglītojošs pasākums bērniem un jauniešiem

sadarbībā ar LR Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem:

  • informācija par karavīru ikdienu,
  • kaujas mašīnu riteņu un kāpurķēžu demonstrācija,
  • karavīru ekipējuma un ieroču demonstrācijas,
  • pārvietojamā lauku virtuvē gatavots ēdiens,
  • praktiski piemēri rīcībai ekstremālās situācijās 

2017. gada 11. novembrī 6.c klases skolēni kopā ar savu  klases audzinātāju Olgu Mitčenko apmeklēja Kultūras pils “Ziemeļblāzma” daudzfunkcionālajā laukumā rīkoto izglītojošo pasākumu bērniem un jauniešiem. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Lasīt tālāk...

Spēkavīrs

13.11.2017

10. novembrī mūsu skolas aktu zālē 8. klasēm notika pasākums “Spēkavīrs” veltīts Lāčplēša dienai. To organizēja un vadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Alla Jurika. Pirms pasākuma skolotāja jauniešiem pastāstīja par Lāčplēša dienas vēsturi, kā arī parādīja prezentāciju. Pasākuma galvenais mērķis bija informēt skolēnus par šīs dienas vēsturi un piedalīties konkursos, kuros atklājas skolēnu zināšanas vēsturē, sociālajās zinībās, valodā, bioloģijā, ģeogrāfijā un citos mācību priekšmetos, kā arī sniegt iespēju parādīt savu spēku, ātrumu, izturību, atjautību, veiklību, jutīgumu. Galvenais akcents bija vērsts uz klases zēnu izveicību. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties erudīcijas konkursā un dažādās sportiskās aktivitātēs. Zēni tika sadalīti 2 komandās, un dažādos konkursos viņi atklāja savas spējas. Pasākuma noslēgumā tika nosaukti uzvarētāji. Skolēniem pasākums patika, jo bija  iespēja pašiem piedalīties aktivitātēs, kā arī uzzināt ko jaunu. Paldies visiem dalībniekiem par aizraujošo spēli!

Hipersaite uz fotoalbumu

Lačplēša diena

11.11.2017

Šodien mūsu Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji dedzināja svecītes un pieminēja Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus pie Sudrabkalniņa pieminekļa.

 

                                      ~~~~~~~~~~~~~~


Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku -
Tu esi Latvija!

/dzejoļa autors Ojārs Vācietis/

Rīgas 71.vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezidents

Jeļizaveta Kačurina

Atvērto Durvju diena

20.10.2017

18.oktobrī mūsu skolā veiksmīgi noritēja Atvērto durvju diena, kuras turpinājumā skolēnu vecākiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem tika piedāvāta iespēja individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem un apspriest gan  skolēnu sasniegumus, gan grūtības mācību procesā. Bija iespēja tikties ar skolas atbalsta personālu un skolas administrāciju.

18.30 1.korpusa  skolas aktu zālē visiem vecākiem un šī pasākuma viesiem bija unikāla iespēja noskatīties filmas "Iededz zvaigzni sevī!" treileri par mūsu skolas talantīgajiem jauniešiem.

Filma "Idedzini zvaigzni sevī!"

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

19.10.2017

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonu plānots īstenot kā pasākumu ciklu vairākos posmos. 2017.gads: 1.posms "Augam Latvijai" - pedagogu profesionālās kompetences pilnveide (1.pusgads) un skolēnu pašpārvalžu aktivitātes pilsoniskās līdzdalības īstenošanai (2.pusgads). 2018.gads: 2.posms "Strādājam Latvijai" - labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos 2019.gads: 3.posms Labo darbu festivāls - izstāde "Ceļā uz nākamo simtgadi" (februāris/marts), 2020.gads: 4.posms Labo darbu turpināšana pēctecībā un dokumentēšana vēsturei vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.

 

Izglītības iestādes no 2017./2018.mācību gada visu projekta periodu īstenos dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un labos darbus gan izglītības iestādes ietvaros, gan daudzpusīgā sadarbībā vietējā kopienā (dažādas paaudzes; skola un pašvaldība; skola un nevalstiskās organizācijas; skola un uzņēmēji; dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu sadraudzība un sadarbība u.tml.).

 

Lasīt tālāk...

Brīvprātīgais darbs

17.10.2017

Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona no brīvas gribas, nesaņemot par to atalgojumu.

Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Brīvprātīgais darbs ir pieredze, piedzīvojums un iespēja uzlabot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti!

Lasīt tālāk...

9.a klases Veselības diena

16.10.2017

Šajā gadā mūsu klase kopā ar klases audzinātāju Anželiku Maļcevu burvīgi pavadīja Veselības dienu, kura notika 14. septembrī. Tika apmeklēti divi muzeji - “Aleksandra Vasiļjeva modes muzejs” un “Leļļu festivāls”. Modes muzejā katrs varēja atrast sev nodarbošanos, pārģērbties tradicionālajos ķīniešu kāzu tērpos, lasīt teikas un aplūkot citus muzeja eksponātus. Mums bija atklājums, ka mūsdienu mode ļoti maz ko ir pārņēmusi no Ķīnas. Vēlāk festivālā varēja ar baudu aplūkot lelles, kuras tika darinātas ar rokām. Neraugoties uz to, ka nodarbība pavisam nav domāta zēniem, mūsu klasē katrs sev atrada kaut ko aizraujošu un palika apmierināts ar ekskursiju.

Lasīt tālāk...

Projekts «International Village»

16.10.2017

Laika posmā 02.09.17.-09.09.17. Rīgas 71. vidusskolas skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Anželiku Maļcevu piedalījās projektā “International Village” Slovākijā. Šajā gadā uz Slovākiju devās arī skolēni no Rīgas 34. vidusskolas un Rīgas 95. vidusskolas.

Lasīt vairāk...

Goldbird.lv