1 2 3 4

Skolas PŪCEI - 25 gadi!

09.06.2019

                    Lai ir gudra, kas ir gudra
                    Skolas Pūce – gudra ir:
                    Tā zināja čaklos bērnus –
                    Dejotājus, dziedātājus.
                    Māksliniekus, teicamniekus,
                    Labiniekus, laureātus,
                    Muzejniekus, sportotājus.
                    Aktierus un fotogrāfus,
                    Tūristus un folkloristus,
                    Vēstniekus un žurnālistus,
                    Pētniekus un māksliniekus -
                    Vairāku projektu dalībniekus.
                    Laureātus un visus Jūs –
                    Olimpiāžu uzvarētājus!
                    Pūce zina skolotājus –
                    Jūsu darba balstītājus,
                    Aktīvistus – mazus, lielus
                    Šodien kopā pulcina.
                    (No pasākuma ievadvārdiem šā gada 21. maijā)

 

Pirmo reizi PŪCES svētki notika 1994. gadā, kad mūsu skolai tika pasniegta MAZĀ PŪCE – ceļojošais apbalvojums par aktīvu dalību rajona un pilsētas olimpiādēs. Uz šiem svētkiem tika uzaicināti  rajona un pilsētas olimpiāžu un konkursu  uzvarētāji un laureāti un labākie klašu skolēni, sporta sacensību uzvarētāji, kā arī skolotāji un vecāki.

Tradicionāli, ikgadējā svinīgajā pasākumā tiek piešķirtas LIELĀS PŪCES, MAZĀS PŪCES un DIPLOMI, ATZINĪBAS RAKSTI vai PATEICĪBAS par sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbībā.

Lasīt tālāk

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

PŪCES pikniks

27.05.2019

Mūsu skolā ir jauka tradīcija: ikgadējās pavasara asamblejas PŪCE uzvarētājus aizvest atpūsties uz Doles muižas kompleksu. Tieši tā bija arī šogad: 23. maijā 2 LIELĀS PŪCES un 17 MAZĀS PŪCES ieguvējus skolas autobuss aizvizināja uz Doles salu, kur izglītojamie iepazinās ar muzeja ekspozīciju, aplūkoja senlaicīgās celtnes un to iekārtojumu, bet galvenais – baudīja dabu ceriņu ziedēšanas laikā. Kamēr jaunāko klašu bērni izklaidējās šūpolēs un pie alpīnistu sienas, vecākie uzklāja galdu un sarīkoja visu desiņu cepšanai. Pēc tam bija mielasts, sportiskās aktivitātes un atceļš mājup.

Paldies par kopā būšanu skolas sociālajai pedagoģei Svetlanai Ņemcovai un visiem PŪCES diplomandiem!

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā Aurēlija Strode

SPORTA PŪCE

26.05.2019

Šā gada 20. maijā skolas sporta zālē notika ikgadējā pavasara asambleja “Sporta PŪCE”, kurā tika godināti mūsu skolas labākie sportisti. Pasākumu atklāja skolas direktors Andrejs Rižikovs. Pēc pateicības vārdiem un laba vēlējumiem viņš apbalvoja ar Goda rakstiem mūsu sporta skolotājus Svetlanu Sorokinu, Inesi Ondzuli, Matveju Fedorinu un Līgu Mačuļsku. Pēc tam sportisti saņēma Goda rakstus, bet komandas kopumā – kārumus. Jautra izvērtās fotografēšanās VEIKSMES GALERIJAI pie skolas PŪCES simboliskā veidola.

Pasākumu ar priekšnesumiem kuplināja jaunā mākslas vingrotāja Dina Ostapčuka, deju grupa WICTORIA DANCE, skolotāju Līgas Mačuļskas un Viktorijas Železņakas deja, kā arī – mūsu skolas absolventes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 3. kursa studentes un mākslas vingrotājas Vera Čilijas sniegums.

Lasīt tālāk

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

SVEICAM KONKURSU UN OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS!

26.05.2019

Ikgadējā pavasara asambleja “Skolas PŪCE”  sveic 2018./2019. mācību gada olimpiāžu un konkursu uzvarētājus! Mūsu skolas skolēni ir piedalījušies daudzās rajona, pilsētas, valsts un starptautiskajās olimpiādēs un konkursos.

“Lielā PŪCE” tika piešķirta skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas vairākos konkursos un olimpiādēs.

“Mazā PŪCE” tika piešķirta, ja konkursos un olimpiādēs bija iegūta viena 1.- 3. vieta.

Lasīt tālāk

SEKMĒS VEIKSMĪGĀKIE SKOLĒNI

                                                                                                                Skolas administrācija

Skolas pulciņi

26.05.2019

“Skolas uzdevums ir atraisīt talantu, palīdzēt iemācīties domāt, pamatoti kritizēt, kļūt par labiem cilvēkiem, veidot savu valsti.”

(Valsts prezidents Raimonds Vējonis)

 

Skolas ikgadējā pavasara asambleja “PŪCE” savā jubilejā īpaši lepojas ar interešu izglītības pulciņu pedagogu un dalībnieku darbu. Šogad “Mazās PŪCES” saņēma arī 5 mākslas pulciņu dalībnieki, kuri ir ieguvuši daudz godalgotu vietu gan Latvijā, gan ārzemēs, konkurējot starp vairākiem simtiem citu jauno mākslinieku.

Paldies  mākslas pulciņu vadītājiem Gvido Bērziņam un Indrai Bērziņai!

Balva: Diploms un Mazā PŪCE  par izciliem sasniegumiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā:

 *DANIELAI PROTASEVIČAI

 *ANASTASIJAI AŅIKINAI

 *NIKOLAI VINGRAI

 *ANASTASIJAI RAGINSKAI

 *ELIZABETEI KOVAĻOVAI

Lasīt tālāk

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Eiropas dienā 09.05.2019.

13.05.2019

Šā gada 9. maijs mūsu skolā izvērtās īpaši svinīgs. Jau pienākot pie skolas ēkas, varēja noprast, ka Eiropas diena tiks svinēta īpaši – par to liecināja ES karogs, kas bija uzvilkts mastā blakus Latvijas Valsts un mūsu pilsētas karogam.

Pirmā stāva vestibilā bija sarīkota izstāde “2004. - 2019.  Mēs kļuvām par eiropiešiem”. Pulksten 11.00 skanēja Eiropas himna, bet skolas informatīvajā ekrānā visas darba dienas garumā varēja skatīties video materiālus par Eiropas Savienības vēsturi.

5.-12. klašu klases stundās notika pārrunas par tematu “Es + Eiropa= Mēs”.

Īpaši interesanta izvērtās  fotografēšanās akcija “Šoreiz Es Balsošu”  un skolēnu prezentācijas konkurss  “Eiropas Diena”.

Visi 5. - 12. klašu skolēni saitē https://eksamens.eu/  kārtoja ES eksāmenu.

Paldies mūsu Eiropas Vēstnieku skolas vadītājai Margaritai Akopjanai par lieliski sagatavoto informatīvi izglītojošo pasākumu!

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā

Aurēlija Strode

Mūsu pavasaris Baltkrievijā

09.05.2019

Saskaņā ar skolas pasākumu plāna sadaļu “Iepazīsim Latvijas un kaimiņzemju kultūrvēsturiskās vietas”, maija sākumā mūsu skolotāji turpināja jau rudenī aizsākto kustību dabas, kultūras un vēsturisko objektu iepazīšanā un izpētē. Šoreiz devāmies uz kaimiņzemi Baltkrieviju, kur apmeklējām Grodņu, gandrīz dienu pavadījām nacionālajā dabas parkā “Belovežas gārša”, izstaigājām  UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Nesvižas pili, kas savā laikā bijusi Radzivilu galvenā rezidence. Iepazinām Miras pils kompleksu un bijām ekskursijā kultūras muzejā “Dudutki”. Visus dvēseliski bagātināja Brestas un, protams, Minskas apskate.

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Pēctecības pasākums

09.05.2019

Aprīļa nogalē mūsu skolas pirmajā korpusā ar nepacietību tika gaidīti viesi no sākumskolas – 4. klašu skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām. Par ciemiņu sagaidīšanu bija parūpējušies metodisko komisiju vadītāji, 8.b un 6.b klases skolēni.

Ceturtās klases savu erudīciju varēja pārbaudīt ķīmijas, valodu, mākslas un fizikas stacijās. Pēc tam aktu zālē notika pasākuma kopsavilkums, kurā bērni iemācījās 6. klases skolēnu vizualizēto Ojāra Vācieša dzejoli un visi kopīgi nodziedāja Raimonda Paula dziesmu “Mieru, tikai mieru”. Savukārt 8.b klases skolēni, kuri ciemiņus visu laiku bija pavadījuši pa “Izziņas stacijām”, lūdza viņiem savos zīmējumos atpazīt mācību priekšmetus, kas būs jāapgūst 5. klasē.

Pasākuma nobeigumā 4. klašu skolēni saņēma atzinības rakstus par aktīvo darbu un apgalvoja, ka nākamo mācību gadu ir gatavi uzsākt skolas “lielajā” korpusā.

Hipersaite uz fotoalbumu

 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

09.05.2019

Cik daudz gaismas uz ceļa,

Pa kuru mums jāiet…

Iesim

Saņemt un starot

Un dot.

  (O. Vācietis)

 

Šā gada 17. maijā pulksten 10.00 mūsu skolas 1.korpusa aktu zālē  būs pēdējais zvans 9. klasēm, bet pulksten 12.00 tas izskanēs 12. klasei.

Skolas administrācija

Goldbird.lv