1 2 3 4

Darbs ar talantīgiem bērniem

14.05.2014

Cilvēka apdāvinātība ir kā mazs stādiņš, kurš tikko izlīdis no zemes, prasa milzums  uzmanības.

Tam nepieciešama rūpīga kopšana, lološana, jādara viss, lai viņš izaugtu  par bagātīgu augli”.  

V.A.Suhomļinskis

Darba grupas atskaite sākumskolā par darbu ar talantīgiem bērniem par 2013./2014.m.g.

Atbildīgie:  J.Gulbe, L.Ļipovicka

Talantu šovs

28.04.2014

2.b klase un audzinātāja Jeļena Gulbe no sirds apsveic savu skolnieci un klases biedreni  

Viktoriju Kondratjuku

par 3.vietu skolas konkursā „Talantu šovs”.

   Vika šajā konkursā piedalās jau otro gadu. Viņas talantu skolotāji ievēroja, kad meitene dziedāja dziesmu māmiņu svētkos. No tā laika viņa uzstājas visos klases un skolas pasākumos un mēs labprāt klausāmies viņas brīnišķīgo balsi!

Svešvalodu dekāde

28.04.2014

     Mūsu skolā  kļuvusi  jau par tradīciju rīkot  svešvalodu  dekādi. Šogad tā notika no 7. līdz 17.aprīlim ar devīzi  “So many cultures, so many customs”.  Kopējo dekādes virzību noteica svešvalodu mācīšanās pozitīvā motivācija. Dekādes laikā 5.-12.klašu skolēni  skolas olimpiādē varēja parādīt  savas zināšanas angļu valodā (rezultātus skat tabulā), pētīt citu tautu tradīcijas, kultūru, gatavot sienas avīzes, piedalīties radošā konkursā

„The UK through the eyes of kidsun izveidot savu darbu izstādi, kā arī sacensties vienam ar otru  7. klašu tematiskā  Jautro un atjautīgo klubā “The UK culture and traditions today and tomorrow”. Bez tam 7.-9.klašu skolēni  sagatavoja un prezentēja savus tēmu  „Cultural Heritage” un „Public Holidays in the UK’’  multimediju darbus. Tāpat arī skolēni stundu laikā varēja doties virtuālās ekskursijās. Bērni iepazinās ar mācāmās valodas valstu ievērojamākajām vietām, uzzināja daudz interesanta par šīm tautām  un, protams, gribēja tur  pabūt. 

lasīt tālāk...

Šogadējie panākumi...

24.04.2014

2013./2014.mācību gadā mūsu skolēni piedalījās 8 pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs. Sekmīgi mūsu skolēni bija sešās olimpiādēs (sīkāka informācija tiek iekļauta tabulā). Šogadēji koprezultāti izskatās šādi: mums ir viena 1.vieta, trīs 2.vietas, trīs 3.vietas un sešas atzinības.

Bez šaubām,  šogadējie  panākumi - tās ir uzvaras valsts olimpiādēs ģeogrāfijā un vēsturē (attiecīgi 2. un 1.vieta), kuras izcīnīja 12.a klases skolēns Raufs Guseinovs.   

Tāpat priecē mūsu skolēnu panākumi zinātniski pētnieciskajā darbībā.  No septiņiem darbiem, kas bija izvirzīti uz Pilsētas skolēnu zinātnisko konferenci, 5 darbi tika izvirzīti mutiskai aizstāvēšanai Rīgas pilsētas izglītojamo zinātniskai konferencei. Rezultātā 2 darbi psiholoģijas nozarē  (Atkarība no sociālajiem tīkliem un Atkarības jauniešu un pusaudžu vidū – ZPD vadītāja I.Stopiņa) saņēma atzinību, bet Raufa Guseinova darbs ekonomikā  tika atzīts par labāko, saņēma vienīgo 1.vietu un tika izvirzīts aizstāvēšanai valsts līmenī.

No sirds apsveicam mūsu skolēnus, to vecākus un skolotājus un gaidām uz tradicionālajiem skolu svētkiem „PŪCE” maijā. 

„Cilvēks un sabiedrība”

22.04.2014

    Skolā  no 22.līdz30.aprīlim notiks priekšmetu bloka „Cilvēks un sabiedrība” dekādes otrais posms. Pirmais posms notika 2013.gada  novembrī sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem. 9.klašu skolēniem tika organizēta viktorīna „Vai tu pazīsti savu dzimteni?”, 12.klašu skolēni 5.-6.klasēm vadīja klases stundu-viktorīnu „Mana dzimtene”. Apaļā galda veidā (lomas izpildīja 12.klašu skolēni) tika apskatītas XX gadsimta Latvijas vēstures epizodes. 5.-6.klašu skolēni organizēja izstādi „Latvijas kontūras”, kur Latvijas kartes kontūras tika aizpildītas ar graudu kultūru sēklām. Dekādes otrā posma pasākumus varat apskatīt piedāvātajā tabulā  „MK „Cilvēks un sabiedrība” dekādes (2.posms) pasākumu plāns 2014.g.aprīlī”.

    Dekādes centrālā daļa būs Labdarības gadatirgus  ar atrakcijām, tirgiem, izsoli un noslēguma koncertu. Gadatirgū iegūtie līdzekļi tiks ziedoti dzīvnieku patversmei  barības iegādei.

Esiet laimīgi!

Priecīgas lieldienas!!!

17.04.2014

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs,
Glabāsim Lieldienu prieku arvien,
Lai pazūd tumsa, kas dvēselēs tirdī.
Lieldienu saule lai atspīd arvien!

Ekskursija uz Rīgas kinostudiju

16.04.2014

     Vecākā Latvijā, bagāta ar savu bagāto radošo pieredzi, Rīgas kinostudija 2008.gadā atzīmēja savu 60 gadu jubileju un šajā svētku noskaņā pēc ilgas klusēšanas atjaunoja jaunu filmu uzņemšanu, vietējo Latvijas un arī aizrobežu projektu īstenošanu.

   Šogad Rīgas kinostudija atzīmēs savu 65 gadu jubileju. 2.b un 3.b klases skolēni kopā ar savām audzinātājām Jeļenu Gulbi un Ludmilu Ļipovicku nolēma pievērsties kino pasaulei un apmeklēja leļļu filmu studiju. Viņi uzzināja, kā rodas multiplikācijas filmas, iepazinās ar pacietību,  lielu pūļu prasošo leļļu tapšanas, scenārista, operatora darbu. Noskatījās multfilmas ar jau iemīļotajiem personāžiem.

Fotoatskaite:

Ķengurs 2014

15.04.2014

Mīļie, bērni!

Lūk, esam sagaidījuši  starptautiskā konkursa „Ķengurs 2014” rezultātus!

 Apsveicam uzvarētājus!

Organizatoru apbalvošanai notiks Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 29.aprīlī plkst.15.30.

Uz ceremoniju tiek aicināti:

Timurs Panteļejevs3.b klase – 5.vieta Latvijā starp 3.klašu skolniekiem,  Viktorija Jeremičeva 4.a – 8.vieta Latvijā  starp 4. klašu skolniekiem, Diāna Ancāne 2.b klase, Daniela Protaseviča 5.a klase un Sergejs Ablamonovs 9.b. klase.

Izsakām pateicību visiem, kuri piedalījās konkursā un gaidām atkal nākošgad!  

Skolas konkursa organizatori bija Jeļena Gulbe un Ludmila Ļipovicka.

Apsveicam uzvarētājus!

11.04.2014

Konkursa "Krievu lācēns" uzvarētāju apbalvošanas ceremonija notiks

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā 16.04.2014. plkst. 14:00.

No Rīgas 71. vidusskolas tika  uzaicināti šādi skolēni: Ancāne Diāna 2b kl., Deņisova Karolina – 5c kl., Fjodorovs Miroslavs – 8b kl., Savicka Anastasija – 10 kl., Guseinovs Raufs – 12 kl.

Apsveicam uzvarētājus!

 

„Tikšanās ar jaunību”

11.04.2014

Aizgājušo gadu skolas beidzējiem  atmiņai tika izgatavotas daudzas fotogrāfijas. Taču tagad šī grandiozā notikuma jaukākos  un ar atmiņām saistītos brīžus mēs varam apskatīt videofilmā „Tikšanās ar jaunību”.

Goldbird.lv