1 2 3 4

„Tik vai ... Cik?”

02.05.2019

No mūsu skolas konkursā piedalījās 45 sākumskolas 3.-4. klašu skolēni.   Paldies visiem par piedalīšanos!

 2019.gada 10. aprīlī notika matemātikas konkursa 4. klasēm „Tik vai ... Cik?”  4.kārta un Starptautiska matemātikas olimpiāde.

No mūsu skolas piedalījās :

3.b klase – Arturs Krivko, Anastasija Ksenzova

4.a klase – Sofija Agliša, Viktorija Činajeva,           

4.b klase – Arina Bezrodna, Alisa Mažinska, Marks Silickis, Aleksa Šaraka

Gaidīsim rezultātus!       

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām Ludmilai Ļipovickai un Jelenai Gulbei

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

MMC - matemātikas konkurss 1.-9.klašu izglītojamajiem Meridian Mathematics Competition

02.05.2019

MMC matemātikas konkursa pirmā kārta notika skolēnu izglītības iestādēs 2018.gada 29.novembrī.  No mūsu skolas piedalījās 20 skolēni: no 3. klases-8, no 4. klases -13.

MMC matemātikas konkursā 1.kārtā piedalījās 789  3.klašu skolēni un 760 4. klašu skolēni no 121 Latvijas skolas.

50 labākie skolēni tika aicināti ierasties uz Meridian Matemātikas olimpiādes 2.kārtu privātskolā ‘’RIMS – International meridian school’’ 2018.gada 20.janvārī

Visiem dalībniekiem izsakām pateicību par piedalīšanos konkursā, skolotājiem – L.Lipovickai un J.Gulbei paldies par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā!

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Sveicam uzvarētājus!

02.05.2019

“Krievu lācēns 2018”

No mūsu skolas konkursā piedalījās 49 sākumskolas skolēni: no 2. klases – 22, no 3.klases-12, no 4.klases-15.

 Paldies visiem par piedalīšanos!

Sveicam konkursa uzvarētājus Arturu Krivko (3.b) un Sofiju Stroganovu (2.a)

Paldies par ieguldīto darbu skolotājām A.Dundurei un J.Gulbei!

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Sveicam uzvarētājus!

02.05.2019

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss “Zvirbulis’’

Sveicam 

1.a klases skolnieci Amēliju Meļikjanu ar iegūto 2. pakāpi ,

 2.a klases skolnieci Karolīnu Zotiņu ar iegūto 3. pakāpi ,

 4.b klases skolnieci Alisu Mažinsku ar iegūto 3. pakāpi.

Izsakām pateicību skolēniem par piedalīšanos konkursā !

Paldies skolotājiem A.Dundurei, D.Jeļeckai, L.Lipovickai, O.Zubčenko, E.Dižūrei par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Sveicam uzvarētājus!

02.05.2019

Noslēgusies Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.- 4. klašu skolēnu latviešu valodas 5. atklātā olimpiāde!

No mūsu skolas olimpiādē piedalījās četri skolēni. 

Sveicam uzvarētājus:

2.vieta      Valērija Tišanova                   3.a klase – skolotāja  Diāna Jeļecka  

2.vieta      Daniels Cipulis                      3.a klase – skolotāja  Evija Dižūra

3.vieta      Aleksa Šaraka                       4.a klase – skolotāja  Diāna Jeļecka  

Atzinība   Sofija Evelīna Agliša            4.a klase - skolotāja  Inna Darafeja

Visiem dalībniekiem paldies par darbu, skolotājiem – par ieguldījumu!

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Informācija!!!

25.04.2019

Rīgas 71.vidusskola izsludina konkursu un sāk reģistrāciju iestājpārbaudījumiem uzņemšanai 10.klasē 2019./2020. mācību gadam.

Izglītības programmas:

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā   virziena mazākumtautību programma (kods 31011021)– bez iestājpārbaudījumiem (Mācību plāns).

  • Mācību priekšmetu apguve latviešu valodā;
  • Padziļinātu angļu valodas apguvi.

2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskā virziena mazākumtautību programma (kods 31013021) –  dabaszinātņu cikla kombinētā tests (Mācību plāns).

  • Mācību priekšmetu apguve latviešu valodā;
  • Padziļinātu matemātikas un dabaszinību cikla, informātikas apguvi.

Par iestājpārbaudījumu 10. klasē organizāciju  

Iestājpārbaudījums 10.klasē vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā, kods 31013021 (dabaszinātņu cikla kombinētā tests- 40 min.) notiek 11.05.2019., plkst.10.00.

Saite reģistrācijai ir atvērta līdz 2019.gada 10.maijam (uzspied šeit)

Vairāk par uzņemšanu 10.klasē (uzspied šeit)

Ekonomikas stundas

23.04.2019

17.04.2019. Rīgas 71.vidusskolas 11.klašu skolēnu Ekonomikas stundas notika Swedbank Finanšu laboratorijā. Skolēniem vajadzēja  atrisināt vairākus praktiskos uzdevumus finanšu jomā, lai savāktu ciparus kodam un atvērtu seifu ar balvu. ”Šādas interaktīvas stundas palīdz ātri un efektīvi apgūt mācību vielu”, - apgalvo ekonomikas skolotāja Jeļena Šalkovska.

Hipersaite uz fotoalbumu

Sveicam krievu kultūras un izglītības festivāla

23.04.2019

Talantu nevajag stumt no mugurpuses un nevajag vilkt aiz rokas.  Viņš  pats sev atrod ceļu un pats nonāk visiem priekšā.

R. Hamzatovs

Krievu kultūras un izglītības festivāls "Таtjanas diena - 2019"

eviņpadsmito gadu pēc kārtas, 25. janvārī – krievu studendijas aizstāves Svētās Tatjanas dienā, Latvijā pēc LAŠOR iniciatīvas noris krievu  kultūras un izglītības svētki. To mērķis – veicināt krievu kultūras saglabāšanu un attīstību Latvijā, paaugstināt izglītības autoritāti krievu valodā, sekmēt dažādu etnisko piederību jauniešu savstarpējo sapratni, kā arī - skolēnu un pedagogu radošo spēju izaugsmi.

Sākumskolas skolēni katru gadu sekmīgi piedalās tādās nominācijās kā „Krievu kaligrāfija”, „Tēlotājmāksla” un „Pētnieciskie darbi”.

2019.gada rezultāti:

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Hipersaite uz fotoalbumu

Sveicam skolas runas konkursa uzvarētājus!

23.04.2019

1.februārī sākumskolā notika 1.-4.klašu skolēnu Runas konkurss

Konkursa uzvarētāji...

Visiem dalībniekiem paldies par darbu, skolotājiem – par ieguldījumu!

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Sveicam krievu valodas olimpiādes uzvarētājus!

23.04.2019

5.-7. februārī sākumskolānotika skolas krievu  valodas  olimpiāde 1.- 4. klasēs.

Olimpiādes uzvarētāji...

Direktora vietniece Olga Lukovņikova

Goldbird.lv