1 2 3 4
;

Skolas PŪCEI - 25 gadi!

09.06.2019

                    Lai ir gudra, kas ir gudra
                    Skolas Pūce – gudra ir:
                    Tā zināja čaklos bērnus –
                    Dejotājus, dziedātājus.
                    Māksliniekus, teicamniekus,
                    Labiniekus, laureātus,
                    Muzejniekus, sportotājus.
                    Aktierus un fotogrāfus,
                    Tūristus un folkloristus,
                    Vēstniekus un žurnālistus,
                    Pētniekus un māksliniekus -
                    Vairāku projektu dalībniekus.
                    Laureātus un visus Jūs –
                    Olimpiāžu uzvarētājus!
                    Pūce zina skolotājus –
                    Jūsu darba balstītājus,
                    Aktīvistus – mazus, lielus
                    Šodien kopā pulcina.
                    (No pasākuma ievadvārdiem šā gada 21. maijā)

 

Pirmo reizi PŪCES svētki notika 1994. gadā, kad mūsu skolai tika pasniegta MAZĀ PŪCE – ceļojošais apbalvojums par aktīvu dalību rajona un pilsētas olimpiādēs. Uz šiem svētkiem tika uzaicināti  rajona un pilsētas olimpiāžu un konkursu  uzvarētāji un laureāti un labākie klašu skolēni, sporta sacensību uzvarētāji, kā arī skolotāji un vecāki.

Tradicionāli, ikgadējā svinīgajā pasākumā tiek piešķirtas LIELĀS PŪCES, MAZĀS PŪCES un DIPLOMI, ATZINĪBAS RAKSTI vai PATEICĪBAS par sasniegumiem mācībās un sabiedriskajā darbībā.

Sportisko sasniegumu godināšana notiek atsevišķā pasākumā - SPORTA PŪCĒ.

Taču PŪCE nav tikai labāko skolēnu apbalvošanas svētki – tajā uzstājas skolas talantīgākie dejotāji, dziedātāji, vingrotāji, skatuves runas meistari.

Šogad ikgadējā pavasara asambleja PŪCE pulcināja vairāk nekā 250 dalībniekus, bet SPORTA PŪCE – vairāk nekā 70 dalībniekus.

Divi skolnieki – Artūrs Krivko (3.b klase) un Kirils Gončarovs (11.a klase) - saņēma LIELĀS PŪCES, kas ir apbalvojums par sasniegumiem vairākās mācību olimpiādēs un konkursos. Vēl 17 dalībnieki ieguva MAZĀS PŪCES, kas ir apbalvojums par vienas pirmās, otrās vai trešās vietas iegūšanu olimpiādē vai konkursā.    

Pasākuma 1. blokā tika sumināti „Zelta“ un „Sudraba“ liecību ieguvēji, 2. blokā – mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētāji, 3. blokā – interešu izglītības pulciņi, kuri ieguvuši godalgotas vietas dažādos konkursos, bet 4.blokā – sociālo aktivitāšu grupas un individuālie dalībnieki.

PŪCES jubileju kuplināja skolas labākie dejotāji Vlada Boicova, Taisija Smirnova un Vladislavs Meļņikovs, dziedātāja Oksana Jermakova, baleta studija „Čipolino“, deju grupa “UP, DOWN AND BACK”, skolas ansamblis un, protams, tā vadītāji Markuss Ļiļajevs (6.b), Darja Kļujeva (10.a), Violeta Ostapčuka (10.a) un Kirils Gončarovs (11.a).

Hipersaite uz fotoalbumu

 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Goldbird.lv