1 2 3 4
;

Pēctecības pasākums

09.05.2019

Aprīļa nogalē mūsu skolas pirmajā korpusā ar nepacietību tika gaidīti viesi no sākumskolas – 4. klašu skolēni kopā ar savām klašu audzinātājām. Par ciemiņu sagaidīšanu bija parūpējušies metodisko komisiju vadītāji, 8.b un 6.b klases skolēni.

Ceturtās klases savu erudīciju varēja pārbaudīt ķīmijas, valodu, mākslas un fizikas stacijās. Pēc tam aktu zālē notika pasākuma kopsavilkums, kurā bērni iemācījās 6. klases skolēnu vizualizēto Ojāra Vācieša dzejoli un visi kopīgi nodziedāja Raimonda Paula dziesmu “Mieru, tikai mieru”. Savukārt 8.b klases skolēni, kuri ciemiņus visu laiku bija pavadījuši pa “Izziņas stacijām”, lūdza viņiem savos zīmējumos atpazīt mācību priekšmetus, kas būs jāapgūst 5. klasē.

Pasākuma nobeigumā 4. klašu skolēni saņēma atzinības rakstus par aktīvo darbu un apgalvoja, ka nākamo mācību gadu ir gatavi uzsākt skolas “lielajā” korpusā.

Hipersaite uz fotoalbumu

 

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Goldbird.lv