1 2 3 4
;

Valodu mēnesī

19.03.2019

Februārī latviešu dzejniecei romantiķei Austrai Skujiņai tika atzīmēta dzimšanas diena. Dzejniece no dzīves aizgāja tikai 23 gadus veca, atstājot mīlas stāstu skumjus dzejoļus. 11.ab klases skolēnu grupa skolotājas Ingrīdas Stopiņas vadībā bija sagatavojuši ļoti interesantu dzejas stundu par A.Skujiņas dzīvi un daiļradi.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Stopiņa

2019.gada februārī 12.a klases skolēni Alīna Jevsejeva, Līna Kuzmina un Ņikita Sļusars sagatavoja un novadīja stundu latviešu literatūrā par latviešu tautas dzejnieka, atdzejotāja un tulkotāja Klāva Elsberga dzīvi un literāro darbu. Stunda tika novadīta valodu mēneša ietvaros.

Klāvs Elsbergs dzimis 1959. gadā un miris 1987.gadā. Šajā gadā dzejniekam būtu 60 gadu jubileja.

Stundā saviem klases biedriem skolēni stāstīja un prezentēja dzejnieka dzīves faktus, analizēja autora dzejoļus. Skanēja arī dziesmas ar autora sarakstītajiem dzejoļiem.

Gan skolēni, gan skolotāja guva baudu no šīs stundas.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Alla Jurika

Goldbird.lv