1 2 3 4
;

Skolas ZPD 2019

16.02.2019

Šajā mācību gadā mūsu skolas 11.klašu skolēni raksta zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: bioloģijā, informātikā, zemes un vides znātnē, vēsturē un socioloģijā. Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē.  Par labākajiem darbiem tika atzīti 3 darbi, kurus Skolas ZPD vērtēšanas komisija nolēma virzīt uz Reģionālo skolēnu zinātnisko konferenci.

Lasīt tālāk

Bildes

Skolas ZPD komisijas priekšsēdētāja
Jeļena Šalkovska

Goldbird.lv