1 2 3 4
;

Sveicam uzvarētājus!

20.11.2018

2018 .gada 20. oktobrī Rīgas 40. vidusskolā notika kārtējais atklātais konkurss matemātikā 3. klasēm.

Mūsu skolēnu piedalīšanās šajā konkursā ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju. Šajā gadā savus spēkus izmēģināja 3. b klases skolēni Anastasija Ksenzova un Arturs Krivko, klases audzinātāja Jeļena Gulbe.  Olimpiādes uzdevumu rēķināšanā, кuros vajadzēja parādīt asprātību un izpratni , dalībnieki pārbaudīja savas matemātiskās sagatavotības līmeni, parādīja prasmi orientēties dažādos matemātikas jautājumos. Lai uzvarētu olimpiādē, nepietiek tikai ar skolas mācību programmā paredzēto zināšanu apguvi : vajag nestandarta pieeju, prasmi domāt un izgudrot. Ar vienu vārdu sakot, profesionāla zinātnieka un izgudrotāja spējas. Šīs prasmes var sevī attīstīt. Parasti olimpiādes uzvarētāji ir cilvēki, кurus pedagogi speciāli gatavo dalībai šāda veida pasākumos, kuri regulāri vingrinās līdzīgu uzdevumu risināšanā. Pat ja skolēns ir  gudrs, erudīts un ļoti spējīgs, tas nenozīmē, ka noteikti olimpiādē iegūs vietu un saņems diplomu. Jebkurā darbā svarīga ir sagatavošanās, centība un vēlme uzvarēt. Mēs daudz gatavojāmies!  Rezultāti neizpalika !

Fotoatskaite...

Аrturs Кrivко ieguva 3.vietu no 142 dalībniekiem!

Apsveicam!

Goldbird.lv