1 2 3 4
;

Pateicība

20.11.2018

Paldies 1. - 12. klašu audzinātājām, visiem priekšmetu skolotājiem un Atbalsta personālam, bibliotekārēm un skolas tehniskajiem darbiniekiem par lielisko veikumu projektu nedēļas “Mūsu piederība Latvijas valstij” laikā!

Paldies par LR dibināšanas 100. gadadienai veltīto koncertu organizēšanu sākumskolā,  5.-12. klasēm un Rehabilitācijas un izglītības centrā!

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas administrācija

Goldbird.lv