1 2 3 4
;

Lačplēša diena Sudrabkalniņā

11.11.2018

Piemiņā un pateicībā…

Ir aizvadīta Lāčplēša diena, un varam būt gandarīti, ka mūsu skolas skolēni un skolotāji pagājušās svētdienas pievakarē kuplā skaitā organizēti apmeklēja Sudrabkalniņu. Paldies klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājai Ingai Tkačenko, klašu audzinātājām Lidijai Daškevičai, Anželikai Maļcevai, Irinai Ošmjago, Nataļja Pīgožnei, Kristīnei Darģelei Svetlanai Tarvidai un Olgai Mitčenko par ieguldīto darbu skolēnu patriotiskajā audzināšanā! Paldies skolotājiem Dmitrijam Borisovam, Žannai Zeikatei, Ivetai Pumpurei un Nadeždai Gļebovskai par līdzdalību kolektīvā pasākuma organizēšanā! Paldies skolēnu pašpārvaldei ar Andreju Skačkovu priekšgalā par izpratni, atbalstu un aktivitāti!

Ir patiess gandarījums par to, ka zem Rīgas 71. vidusskolas karoga ar devīzi “Viribus Unitis” (“Kopīgiem spēkiem”) bija pulcējies tik daudz skolēnu, kuri uzskata par goda lietu pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus.

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā 
Aurēlija Strode 

Goldbird.lv