1 2 3 4
;

HELOVĪNS

02.11.2018

Pasākumam ļoti rūpīgi bija gatavojusies skolēnu padome: jau 2 nedēļas iepriekš klašu audzinātāji tika apziņoti par masku konkursu un vērtēšanas sistēmu. Pirms pasākuma tika izvietota skaista afiša ķirbja formā un skolas gaiteņi bija izrotāti ar ķirbjiem, melniem lidoņiem un pozitīviem spociņiem.

HELOVĪNS notika 2 garajos starpbrīžos, tajā piedalījās vairāki skolotāji, kuri arī bija maskās. Skolēnu maskas bija atbilstošas pasākuma tematikai, daudziem - ļoti gaumīgas, ar humora piesitienu.

1.stāva gaitenī skanēja nedaudz mistiska mūzika. Klases fotografējās uz skolas kāpnēm.  Notika klašu kolektīvu masku vērtēšana, un punkti ir pieskaitīti gada nogales karnevāla tērpu rezultātiem.

Otrajā starpbrīdī mūzika bija dinamiskāka, un skolēni pat iejutās deju ritmos.

Gan skolēni, gan skolotāji bija ļoti apmierināti ar pasākuma norisi.

Hipersaite uz fotoalbumu

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā                                     Aurēlija Strode

Goldbird.lv