1 2 3 4
;

Atskats uz skolas pašpārvaldes jeb Skolotāju dienu.

30.10.2018

Pašpārvaldes diena bija neparasta ar to, ka šogad vidusskolas skolēni paši varēja izvēlēties stundas tēmu humanitārajā vai eksaktajā virzienā un to pasniegt jaunākajās klasēs. Arī par viņu darba vērtējumu bija padomāts – tika izstrādāti īpaši alternatīvo stundu vērtēšanas kritēriji un vērtētājs bija pedagogs, kurš arī atradās klases telpā un vēroja stundu.

 Ļoti labi savai stundai bija sagatavojušies 12.klases skolēni. Stundas temats bija “Profesija - skolotājs”, ar mērķi popularizēt skolotāja darbu.  “Jauno skolotāju” darba vērtējums tika aprēķināts ballēs un atzīme tika ielikta e-žurnāla sadaļā “Alternatīvās darba formas”.  Ar šo pasākumu bija apmierināti gan pedagogi, gan ”jaunie skolotāji”, gan izglītojamie.

Ļoti emocionāls un sirsnīgs bija skolotāju dienas koncerts, kuram gatavojoties, skolēni sacerēja dzeju vai rakstīja pārdomas par skolotājiem. Koncerta scenārijā visas uzstāšanās bija sasaistītas ar skolēnu dzeju un tekstiem, ko lasīja gan pasākuma vadītāji, gan paši skolēni. Skaista un svinīga bija skolotāju sumināšana nominācijā “Gada skolotājs” un skolas PILDSPALVAS pasniegšana. Šoreiz sveicām skolotājas Tatjanu KovaļenkoIvetu Pumpuri un Irinu Lukovņikovu.

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā                                                             A.Strode

Goldbird.lv