1 2 3 4
;

Par mūsu saliedētību.

29.10.2018

Pasākums “Trāpi 10!” no iepriekšējo gadu pasākumiem atšķīrās ar to, ka  skolotāji kopā ar teātra studijas “Maska” dalībniekiem izspēlēja dažādu skolas SVĒTKU  lomas, tādējādi parādot, cik skolā ir interesanti un vienlaikus uzdodot jautājumu desmitajiem: “Kāds varētu būt Jūsu pienesums skolai?”

Tradicionāli, 12. klase desmitajiem novadīja saliedētības pārbaudes testu. Jauninājums bija arī pedagogu sagatavotais saliedētības tests “Atpazīsti savu skolotāju”, kurā pēc skolotāja skolas gadu fotogrāfijas vajadzēja viņu atpazīt bez ilgas apdomāšanās. Ne mazāk jautrs bija krāsu tests, kurā klasēm un pedagogiem vajadzēja darboties kopīgi.

Pasākuma nobeigumā uz skatuves pie speciāli šim pasākumam izveidotajiem goda vārtiem uznāca klases audzinātāja Anželika Maļceva un 10. klases NĀKOTNE – vidusskolas IZLAIDUMS… Jaunajiem vidusskolēniem, simboliski izejot cauri šiem goda vārtiem, bija jāpasaka jau iepriekš sagatavotais solījums skolai un vispirms jau – sev….

Veiksmi Jums, desmitie!

Skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā                  A.Strode

Goldbird.lv