1 2 3 4
;

Apsveicam mūsu 9.klašu absolventus!

15.06.2018

Apsveicam mūsu 9.klašu absolventus un gaidīsim jau pirmdien 2018.gada 18.jūnija no plkst. 9.00 līdz 14.00! 

Izglītības programmas:

1.  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehniskas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021).

2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011021).

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās 10. klasē ir apliecība par pamatizglītību, kā arī gada un eksāmenu atzīmju izraksts. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz vecāku vai skolēnu iesniegumu, kā arī atzīmju izraksta vidējās atzīmes konkursā.

Skolas administrācija

Goldbird.lv