1 2 3 4
;

12.06.2018

Apliecību par pamatizglītību svinīga izsniegšana

15. jūnijā plkst. 14.00

 

Atestātu svinīga izsniegšana

29. jūnijā plkst. 15.00

Skolas administrācija 

Goldbird.lv