1 2 3 4
;

Balsis 2018

02.03.2018

17.februārī Bērnu un jauniešu centrā "Altona"' norisinājās ļoti zīmīgs pasākums, proti, Rīgas vokāli-muzikālais konkurss "Balsis 2018". Te varēja redzēt un dzirdēt skolas koru un ansambļu uzstāšanos, kuri bija ieradušies no dažādiem Rīgas nostūriem. Tas ir ikgadējais atskaites konkurss, kurā piedalās gan latviešu mācībvalodas, gan citu mazākumtautību skolu pārstāvji. Dziesmas jāizpilda kā akapellu un ar pavadījumu. Īpaši patīkama bija vēsts, ka šajā konkursā piedalījās arī mūsu koristi, precīzāk, koristes mūzikas skolotājas un mūsu skolas kora vadītājas Tatianas Sidorenko vadībā. Tās ir skolnieces no dažādām klasēm –Taisija Smirnova 5.a klase, Katerina Siņicka 8.b klase, Viktorija Kondratjuka 6.b klase, Oksana Jermaka 9.a klase, Ksenija Jacišina 9.a klase, Karolīne Deņisova 9.c klase, Diāna Bondare 10.b klase. Meitenes lieliski uzstājās konkursā, iegūstot godpilno 2. pakāpi. No sirds sveicam kora vadītāju Tatianu Sidorenko un meitenes ar burvīgo uzstāšanos.

Hipersaite uz videofilmu

Skolas avīzes «С.П.П!» vadītāja
 Jekaterina Barčuka

Goldbird.lv