1 2 3 4
;

Mūsu skolas skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība 2017./2018. mācību gadā

01.03.2018

Šajā mācību gadā mūsu skolas 10.-11.klašu skolēni raksta 6 zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD) par interesantām un aktuālām tēmām dažādās zinātnes nozarēs: bioloģijā, ekonomikā, filozofijā, vēsturē un socioloģijā. Lasīt tālāk...

Skolēnu darbi bija noprezentēti skolas zinātniskajā konferencē. Viņi turpinās rakstīt savus zinātniski pētnieciskos darbus arī nākamajā mācību gadā, lai pretendētu aizstāvēt tos Reģionālajā skolēnu zinātniskajā konferencē. Novēlām ZPD autoriem veiksmi!

Hipersaite uz fotoalbumu

Jeļena Šalkovska

Goldbird.lv