1 2 3 4
;

Nodarbība Latvijas Universitātes DAC

13.02.2018

13.februārī 11.a klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju Nataļju Kuzminu bija lieliska iespēja kā topošajiem studentiem izvērtēt savu piemērotību studēšanai, apmeklējot simulētu nodarbību “studenta ikdiena” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1.

„Es esmu students!” 1.nodarbība”– cikla pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Pasākuma galvenais mērķis bija motivēt vidusskolēnus turpināt pilnveidoties un pašattīstīties augstskolā (karjeras jomā).

Skolēni tika iepazīstināti ar jauno LU daudzfunkcionālo ēku, modernām laboratorijām un telpām kā studēšanas palīgavotiem. Skolēni uzzināja par LU DAC studēšanas iespējām (Bakalaura studiju (pamatstudiju) programmas, Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmas), par profesijām, kuras saistītas ar medicīnu, ķīmiju, ģeogrāfiju, bioloģiju.

Aktivitātes un diskusija par studenta ikdienu balstījās uz studentam nepieciešamajām rakstura īpašībām – pacietība, mērķtiecība, atbildība, tālredzība. Pasākuma vadītājsbija Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes ķīmijas maģistra programmas 1.kursa students Vladislavs Klepikovs.

11.a klasei būs daudz par ko padomāt!

PKK

Goldbird.lv