1 2 3 4
;

Atvērto durvju diena

10.10.2017

Rīgas 71.vidusskolā

2017.gada 18.oktobrī

Dienas kārtībā:

· 16.30 - 18.30 – Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, skolas vadību.

· 18.30 – Vecāku un skolotāju kopsapulce un filmas “Iededzini zvaigzni sevī!” prezentācija skolas aktu zālē.

Skolas administrācija

Goldbird.lv