1 2 3 4
;

INFORMĀCIJA NĀKAMO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM!

09.05.2017

Cienījamie vecāki!

Rīgas 71. vidusskola izsludina uzņemšanu pirmajā klasē 2017./2018. m. g. šādās programmās:

  • „Pamatizglītības mazākumtautību programma” (kods-21011121 – 3. modelis);
  • "Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma" (kods-21013121– 3. modelis);
  • "Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma" (kods-21012121 – 3. modelis).

Papildus piedāvājums sākumskolas skolēniem!

Goldbird.lv